Elektronsko arhiviranje – nova zakonska obaveza

13.600 RSD

Predavači: Dr Tatjana Kikić, arhivski savetnik, Direktor arhive APR
Igor Knežević, Direktor Digital Archiving Solutions, stručnjak za elektronsko arhiviranje

Datum: 15.09.2023. od 10:00 – 14:00 

Lokacija: Online / Zoom platforma

Nema na zalihama

*Prikazana cena je po polazniku i uključuje predavanje, prezentacije i primere dokumenata, sertifikat o odslušanoj edukaciji

**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% 

***Za članove Kreator Kluba popust od 20% za bilo koji broj prijavljenih

Elektronsko arhiviranje dokumentacije postaje obavezno za sve firme od 1. januara 2024. godine.

Uredba o jedinstvenim tehičko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2022) propisuje sledeće obavezne radnje: 

 • Korišćenje softverskog rešenja za elektronsko arhiviranje;
 • Odobravanje liste kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja;
 • Elektronsko arhiviranje stvaraoca i imaoca pre predaje nadležnom arhivu;
 • Obavljanje stručnog nadzora u eArhivu;
 • Izdvajanje elektronskog dokumentarnog materijala koji se uništava;
 • Izdvajanje elektronskog dokumentarnog materijala koji se trajno čuva i
 • Mere zaštite softverskog rešenja u kojem se vrši elektronsko arhiviranje

 

Pozivamo Vas na interaktivni seminar na kojem ćemo odgovoriti na svako Vaše pitanje u vezi sa elektronskim arhiviranjem, predložiti Vam najbolja rešenja, pokazati kroz primere kako da arhivirate različite vrste eDokumenata, kako bi trebalo da funkcioniše e-Arhiva, e-Delovodnik i e-Arhivska knjiga.

Posebno ističemo stručnost, znanje, kompetencije i dugogodišnje radno iskustvo naših predavača u oblasti arhiviranja, stoga garantujemo za kvalitet informacija koje Vam pružamo.

 

Između ostalog, saznaćete i:

 • Šta sadrži Arhivska knjiga i koje podatke mora imati arhivska oznaka
 • Na koji način se upisuje dokumentarni materijal u arhivsku knjigu
 • Koji je postupak donošenja Liste kategorija sa rokovima čuvanja
 • Kako se predaje arhivska građa nadležnom arhivu
 • Na koji način se popisuje dokumentacija i šta svaki registrator mora da sadrži
 • Gde se smeštaju aktivna dokumenta, a gde pasivna

 

Nakon održanog seminara, polaznici dobijaju prezentacije predavača kao i sve korišćene primere dokumenata tokom predavanja, koje mogu upotrebiti u postupku arhiviranja dokumentacije.

 

NA SEMINAR POZIVAMO

Zaposlene u kompanijama i organizacijama kojima su potrebne informacije o arhiviranju dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivima i neophodnim koracima za adekvatnu implementaciju zakona u svoja redovna poslovanja.

Teme seminara:

 • Dokumentarni materijal – elektronski i papirni
 • Modernizacija kancelarijskog poslovanja
 • Propisi za arhiviranje i uređenje dokumentacije
 • Zakonske obaveze u vezi sa čuvanjem dokumentacije
 • Kaznene odredbe
 • Kako valorizovati elektronsku dokumentaciju
 • Nov propisan obrazac arhivske knjige
 • Izrada elektronske arhivske knjige
 • Koordinacija sa javnim arhivima u Republici Srbiji

Dr Tatjana Kikić, arhivski savetnik, rukovodilac arhive APR

Igor Knežević, direktor kompanije Digital Archiving Solutions, stručnjak za elektronsko arhiviranje

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara.

Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara.

Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca.

Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene.

Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine.

Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima.

Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani.

Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.

Kreator Klub okuplja sve one kompanije koje su više puta pohađale neke od naših edukacija, ili je jednoj edukaciji prisustvovalo više kolega istovremeno.
U želji da se zahvalimo na ukazanom poverenju, članovima je omogućen stalni popust od 20% od redovne cene za bilo koju aktuelnu edukaciju u tekućem mesecu iz naše ponude, za bilo koji broj prijavljenih polaznika!
Popust je trajnog karaktera i odnosi se na sve buduće edukacije, u svim predstojećim mesecima bez ograničenja.
Svi članovi dobijaju jedinstveni kod koji mogu uneti u porudžbinu i time ostvaruju posebno obračunatu cenu željene edukacije.

Korpa0
There are no products in the cart!
0