Obaveze i odgovornosti iz oblasti upravljanja otpadom

14.900 RSD

Predavač: dipl. inž. tehnologije Jadranka Radosavljević, Elixir Engineering

Datum: 25.04.2024.  od 10:00 – 14:00h

Lokacija: Online / Zoom platforma

Nema na zalihama

*Kotizacija uključuje predavanje, materijal i sertifikat o odslušanom seminaru

**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% 

***Za članove Kreator Kluba popust od 20% za bilo koji broj prijavljenih

Zakon o upravljanju otpadom definiše brojne obaveze i odgovornosti svih učesnika u upravljanju otpadom: privrednih društava, preduzeća, drugih pravnih lica, kao i odgovornog lica u pravnom licu. S druge strane, mnogi učesnici u upravljanju otpadom nisu detaljno upoznati sa svojim obavezama i odgovornostima.

 

U slučaju nepostupanja u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, predviđene su kazne za privredna društva, preduzeća i druga pravna lica (do 3.000.000 RSD) i odgovorna lica u privrednom društvu, preduzeću i drugom pravnom licu (do 200.000 RSD). Pored propisane novčane kazne privrednom društvu, preduzeću ili drugom pravnom licu može se izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja određene privredne delatnosti, a odgovornom licu zaštitna mera zabrane vršenja određene dužnosti u trajanju do deset godina.

 

Na interaktivnom seminaru sa iskusnim stručnjakom u oblasti upravljanja otpadom, pojasnićemo koje su:

  • Obaveze i odgovornosti privrednih društava, preduzeća i drugih pravnih lica u upravljanja otpadom
  • Obaveze i odgovornosti proizvođača odnosno generatora otpada, vlasnika i drugih držalaca otpada
  • Obaveze i odgovornosti proizvođača odnosno generatora u slučaju angažovanja operatera upravljanja otpadom
  • Obaveze i odgovornosti fizičkih lica u pravnom licu: direktora, lica odgovornog za upravljanje otpadom i drugih zaposlenih u postupku generisanja otpada

 

Na seminar pozivamo:

Lica za zaštitu životne sredine, lica za upravljanje otpadom, direktore i druga lica koja su odgovorna za ZŽS i upravljanje otpadom.

Teme seminara:

  • Obaveze i odgovornosti privrednih društava, preduzeća i drugih pravnih lica u upravljanja otpadom
  • Obaveze i odgovornosti proizvođača odnosno generatora otpada, vlasnika i drugih držalaca otpada
  • Obaveze i odgovornosti proizvođača odnosno generatora u slučaju angažovanja operatera upravljanja otpadom
  • Obaveze i odgovornosti fizičkih lica u pravnom licu: direktora, lica odgovornog za upravljanje otpadom i drugih zaposlenih u postupku generisanja otpada

 

Jadranka Radosavljević je dipl. inž. tehnologije, vodeći projektant u oblasti zaštite životne sredine preduzeća ELIXIR ENGINEERING DOO koje se bavi projektovanjem i inženjeringom u oblasti hemijskih, rafinerijskih i petrohemijskih postrojenja, postrojenja za upravljanje otpadom. 2021. osnovala je preduzeće za inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje „Jadranka Radosavljević preduzetnik inženjering i konsalting Beograd – Voždovac“. Ima 15 godina profesionalnog iskustva kao konsultant iz oblasti ZŽS. Učestvovala je kao vođa projekta, član projektnog tima i saradnik na izradi više: Studija procena uticaja projekta na životnu sredinu, Procena stanja životne sredine, Izveštaja o bezbednosti i Planova zaštite od udesa za operatere Seveso postrojenja, Dokumentacije za dobijanje integrisane dozvole (IPPC), Planova upravljanja otpadom za preduzeća, Planova upravljanja otpadom za lokalne samouprave i regione, dokumentacije za ishodovanje dozvola za upravljanje otpadom, Plana kvaliteta vazduha, Lokalnih ekoloških planova (LEAP-a), obuka iz oblasti ZŽS i drugih projekata u vezi sa ZŽS. Savetnik za hemikalije za 10 preduzeća. Član je Republičke tehničke komisije za ocenu Studija uticaja na životnu sredinu, Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa i uslova utvrđenih u nacrtu integrisane dozvole, kao i član tehničke komisije Grada Beograda za ocenu Studija uticaja na životnu sredinu. Poseduje licencu odgovornog projektanta tehnoloških procesa (licenca 371). Autor je četiri naučno stručna rada iz oblasti ZŽS i hemijskih udesa na savetovanjima i konferencijama sa međunarodnim učešćem.

 

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara.

Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara.

Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca.

Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene.

Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine.

Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima.

Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani.

Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.

Kreator Klub okuplja sve one kompanije koje su više puta pohađale neke od naših edukacija, ili je jednoj edukaciji prisustvovalo više kolega istovremeno.
U želji da se zahvalimo na ukazanom poverenju, članovima je omogućen stalni popust od 20% od redovne cene za bilo koju aktuelnu edukaciju u tekućem mesecu iz naše ponude, za bilo koji broj prijavljenih polaznika!
Popust je trajnog karaktera i odnosi se na sve buduće edukacije, u svim predstojećim mesecima bez ograničenja.
Svi članovi dobijaju jedinstveni kod koji mogu uneti u porudžbinu i time ostvaruju posebno obračunatu cenu željene edukacije.

Korpa0
There are no products in the cart!
0