Kurs Kreator je posvećen zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o Vama shodno pozitivnim propisima Republike Srbije.

Korisnici našeg sajta prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Kurs Kreator sakuplja minimalnu količinu informacija o Vama u svrhu pružanja kvalitetne usluge. Politika privatnosti objašnjava koji postupci mogu rezultirati sakupljanjem podataka o Vama.
Vaša poseta našem sajtu daje nam pravo za prikupljanje pomenutih informacija.

Pristupom na naš sajt dajete nam pravo da sakupljamo sve informacije koje nam šaljete zavisno od tipa formulara koje popunjavate uključujući ime, adresu, broj telefona, e-mail adresu, kao i ostale podatke koje možete ostaviti na sajtu.

Sakupljene informacije koristimo prvenstveno u svrhu obrade zahteva korisnika i posetilaca sajta. Sve standardne mere predostrožnosti se preduzimaju kako bi se sprečio neovlašćen pristup ovim podacima. Od korisnika se može zahtevati naknadna provera identiteta kako bi informacije o nalozima bile potpune.

U svakom trenutku korisnici mogu da traže da se prikupljeni podaci izbrišu iz evidencije podataka.

Kurs Kreator ne razmenjuje nijednu informaciju o korisnicima sa trećim licima. Dobijene informacije se mogu koristiti u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju našeg biznisa. Ukoliko u nekom trenutku u budućnosti budemo primorani da otkrijemo sakupljene informacije trećoj strani (npr. državnim organima), o tome će korisnik biti obavešten i dati svoju saglasnost.

Kurs Kreator obaveštava korisnike da povremeno može objaviti podatke uopštenog značaja koji se tiču samog sajta, primera radi, broj posetilaca sajta, broj obavljenih kupovina i slično, ali prilikom objavljivanja ovakvih podataka, isti nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi se mogli identifikovati pojedinci.

Kurs Kreator garantuje da primenjuje sve standardne bezbednosne mere štiteći lične podatke sakupljene od svojih korisnika shodno pozitivnim propisima Republike Srbije. Ovo uključuje ali nije ograničeno sa formama za prijavu na edukacije. Ipak, mogu postojati propusti u vezi sa bezbednošću koji nisu pod kontrolom Kurs Kreatora. Odlukom da Kurs Kreator obezbedi lične informacije korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana.

Kurs Kreator zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu www.kurskreator.rs. Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama iste. Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge Kurs Kreatora nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.

Copyright © 2020 Kurs Kreator. Izrada web sajtova naKlik - Web servisi

Korpa0
There are no products in the cart!
0