Pametni ugovori – revolucija u ugovornom pravu?

Ugovori koji se sami izvršavaju, bez ljudske intervencije uskoro neće predstavljati detalj iz naučno-fantastičnih knjiga i filmova. Pametni ugovori, iako i dalje suočeni sa određenim tehničkim i pravnim izazovima, predstavljaju revoluciju u pravnom prometu današnjice....

10 najvažnijih saveta za pripremu i upravljanje sastancima

Upravljanje sastancima u biznis svetu predstavljaju esencijalan deo svakodnevnog poslovanja na kojima se odvijaju bitne diskusije i donose važne poslovne odluke, i kao takvi zauzimaju značajan deo dnevnog rasporeda svake organizacije i pojedinca. Na sajtu Harvard...

Povezivanje poslovne mail adrese sa Gmail-om

Gmail je deo Google sistema koji služi za prijem i slanje mailova, koji ima i dodatne funkcije od kojih je jedna povezivanje sa drugim mail adresama koje koristite u svom poslovanju. Postoje bojazni u vezi sigurnosti korišćenja ovog servisa, ali to nije tema ovog...

Odluka koja menja sve – Pad Privacy Shield-a

Pooštreni uslovi za iznošenje podataka o ličnosti u SAD Sud pravde Evropske Unije je 16. jula 2020. godine doneo Odluku kojom je pravni mehanizam Privacy Shield Framework proglašen nevažećim. Navedena odluka u velikoj meri ograničava, tj. uslovljava dalji „izvoz“...

Digitalna imovina kao nov oblik svojine

Talas sveopšte tranzicije na internetu u 2020. godini zahvatio je i kripto odnosno digitalnu imovinu. Jako dugo je digitalna imovina egzistirala negde između postojećih zakonskih propisa i sive zone. Njen nerešen status je zadavao glavobolje kako zakonodavcima tako i...