Upravljanje apsentizmom – mere za izračunavanje, praćenje i smanjenje apsentizma zaposlenih

14.900 RSD

Predavač: Lidija Pejčinović, Diplomirani pravnik, HR menadžer i psiholog

Datum: 21.5.2024. od 09:00 – 13:00h

Online / Zoom 

Nema na zalihama

*Prikazana cena je po polazniku. 

**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% 

***Za članove Kreator Kluba popust od 20% za bilo koji broj prijavljenih

Odsustva zaposlenih poslodavcima mogu prouzrokovati brojne problematične situacije: smanjenje produktivnost, povećanje troškova, narušavanje radne atmosfere zaposlenih… Zbog toga je sve veća potreba poslodavaca da izračunaju, redovno prate i preduzmu konkretne korake kako bi smanjili apsentizam zaposlenih.

 

Pozivamo Vas na interaktivan seminar, na kome će biti predstavljene dobre prakse i strategije upravljanja apsentizmom. Na ovom seminaru ćete saznati:

 

 • Koji su tipovi i ekonomski aspekti apsentizma
 • Kako da izračunate apsentizam i izmerite uticaj apsentizma na posao
 • Kako struktuirati postupak regulisanja apsentizma
 • Koja su raspoloživa pravna sredstva za efektivno suzbijanje apsentizma u Srbiji
 • Koji su mogući koraci Poslodavca u slučaju zloupotrebe bolovanja
 • Kako da pratite, raportirate i evidentirate trend odsustva
 • Koji faktori utiču na apsentizam
 • Kako da motivišete zaposlene da budu prisutni i aktivno rade
 • Kakva je korelacija između stresa i apsentizma
 • Kakav uticaj i ulogu imaju menadžeri u smanjenju apsentizma na kompanijskom nivou
 • Kako razgraditi stare navike i nenasilno restrukturirati kompanijsku kulturu primenom principa pripadnosti, uključenosti, različitosti i jednakosti (DEI&B)
 • Koji faktori najviše utiču na aktivno angažovanje zaposlenih

 

Na seminar pozivamo:

HR menadžere, direktore, vlasnike kompanija, menadžere drugih sektora i sve ostale zainteresovane za upravljanje apsentizmom.

Teme seminara:

 

 • Tipovi apsentizma, apsentizam prezentizam i ekonomski aspekti apsentizma
 • Konkretne formule za izračunavanje apsentizma i merenje uticaja apsentizma na posao Poslodavca
 • Na koji način (ne)regulisanje apsentizma utiče na poslovanje Poslodavca i sugestije kako postupak strukturirati
 • Pravni okvir i raspoloživa pravna sredstva za efektivno suzbijanje apsentizma u Republici Srbiji
 • Zloupotreba bolovanja i mogući koraci Poslodavca, kao i sumarna sudska praksa
 • Važnost konstantnog praćenja trenda odsustva, raportiranja i evidencija – analiza postojećeg stanja i preventivne mere delovanja
 • Faktori koji utiču na apsentizam
 • Iskustvo zaposlenih (employee experience) i apsentizam
 • Načini motivisanja zaposlenih da budu prisutni i aktivno rade – analiza i predlog mogućih dozvoljenih opcija i strategija
 • Stres i apsentizam – korelacija
 • Uticaj (linijskog) menadžera i uloga nadređenih u smanjenju apsentizma na kompanijskom nivou
 • Smernice za ispravan personalizovani pristup u problematičnim slučajevima
 • Instrukcije za razgradnju starih navika i nenasilnu restrukturizaciju kompanijske kulture primenom principa pripadnosti, uključenosti, različitosti i jednakosti (DEI&B)
 • Faktori koji najviše utiču na aktivno angažovanje zaposlenih
Diplomirani psiholog, HR profesionalac, licencirani medijator i master prava sa položenim pravosudnim i advokatskim ispitom. Već 13 godina radi u privatnom sektoru i sarađuje sa internacionalnim i domaćim kompanijama. Bavi se aktivno i intenzivno organizacionim i psihološkim savetovanjem, organizacionim dizajnom i HR konsaltingom. Psihološkom savetovanju u individualnom radu pristupa iz REBT perspektive (racionalno-emocionalno-bihejvioralni terapijski pristup), a u rešavanju pitanja iz oblasti HR konsaltinga koristi psihološka i pravna znanja, ali i čuveni sistemski pristup. Trenutno je zaposlena na poziciji HR Rec. Manager-a, u IT kompaniji Data Driven Lab.

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara.

Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara.

Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca.

Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene.

Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine.

Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima.

Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani.

Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.

Kreator Klub okuplja sve one kompanije koje su više puta pohađale neke od naših edukacija, ili je jednoj edukaciji prisustvovalo više kolega istovremeno.
U želji da se zahvalimo na ukazanom poverenju, članovima je omogućen stalni popust od 20% od redovne cene za bilo koju aktuelnu edukaciju u tekućem mesecu iz naše ponude, za bilo koji broj prijavljenih polaznika!
Popust je trajnog karaktera i odnosi se na sve buduće edukacije, u svim predstojećim mesecima bez ograničenja.
Svi članovi dobijaju jedinstveni kod koji mogu uneti u porudžbinu i time ostvaruju posebno obračunatu cenu željene edukacije.

Korpa0
There are no products in the cart!
0