Višak zaposlenih – obaveze poslodavca i prava zaposlenih

14.900 RSD

Predavač: Lidija Pejčinović, Diplomirani pravnik, HR menadžer i psiholog

Datum: 9.2.2024. od 10:00 – 14:00

Online / Zoom 

Nema na zalihama

*Prikazana cena je po polazniku. 

**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% 

***Za članove Kreator Kluba popust od 20% za bilo koji broj prijavljenih

Zakon o radu propisuje da zaposlenom može prestati radni odnos ako za to postoji opravdan razlog. Jedan od opravdanih razloga jeste i postojanje viška zaposlenih, na nivou poslodavca.

Do viška zaposlenih kod poslodavca dolazi, ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenih poslova ili pak dođe do smanjenja obima posla na nivou poslodavca.

 

Ovo je tema sa kojom ćete se kao kompanija susresti pre ili kasnije, u trenucima reorijentacije poslovanja i reorganizacije kompanije, restrukturizacije rada u njoj, kao i promeni opšte dinamike.

 

Ukoliko usled dinamičnih ekonomskih promena, ili finansijskog stanja Vašeg poslovanja, morate da smanjujete troškove, te posledično to dovede i do smanjenja broja zaposlenih, važno je da svi akti u procesu viška budu komplementarni, u skladu sa zakonom, od Odluke, do Izmena i dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji, pa do finalnog akta o prestanku radnog odnosa zaposlenom – tj. rešenja o otkazu ugovora o radu. Nevešto sprovedena procedura može dovesti do nezakonitog otkaza i posledično Vam prouzrokovati još veće gubitke – i materijalne i vremenske, pa i reputacione rizike i ostaviti za sobom ozbiljne posledice.

 

Prepoznali smo važnost ove teme i stoga Vas pozivamo da se pridružite i učestvujete na interaktivnom online seminaru sa Lidijom Pejčinović, koja će predstaviti zakonske obaveze i proceduru rešavanja viška zaposlenih i odgovoriti na sva Vaša pitanja i nedoumice iz prakse.

 

Na seminar pozivamo:

Direktore, poslodavce, vlasnike preduzeća, menadžere pravne i HR službe, zaposlene u pravnoj i HR službi i sve ostale koji su zainteresovani za pitanje legalnog i efikasnog rešavanja viška zaposlenih i efikasnu komunikaciju tokom tog postupka.

Neke teme i pitanja kojima ćemo se baviti:

 

– Zakoni i opšti pravni okvir kojim se ova tema reguliše

– U kojim situacijama je legalno proglasiti zaposlene viškom?

– Koje situacije proglašavanja zaposlenih za višak su rizične sa aspekta gubitka sudskog spora?

– Koja je razlike između načina sprovođenja viška sa nekoliko zaposlenih i oglašavanja masovnog broja zaposlenih za višak?

– Na koji način se sprovodi postupak rešavanja viška zaposlenih?

– Zašto je važno pitanje evaluacije zaposlenih?

– Čemu služi evaluacija?

–  Šta ukoliko 2 zaposlena, na istoj poziciji, ostvaruju iste rezultate, a sa pozicije odlazi svega nekoliko izvršilaca?

– Kada i kako se donosi Program rešavanja viška zaposlenih?

– Kada je za poslodavca neophodna saradnja sa NSZ?

– Kako se za potrebe Programa mogu uspostaviti kriterijumi rešavanja viškova, koji čine deo Programa?

– Koje su mere rešavanja viškova?

– Kako ponuda aneksa zaposlenom koji bi bio proglašen viškom utiče na sprovođenje postupka isplate otpremnine?

– Koji parametri su neophodni za isplatu otpremnine?

– Kako da postupite u situacijama koje nisu striktno regulisane Zakonom o radu – sudska praksa i mišljenja ministarstva kada je reč o višku.

– Instrukcije i saveti za HR kako adekvatno sprovesti i osmisliti strategiju komunikacije ka zaposlenima, dok pratite uputstva pravnog odeljenja ili spoljnih konsultanata i kako da pomognete kompaniji da taj postupak sprovede što uspešnije?

– Šta se smatra adekvatnim, a šta neadekvatnim ponašanjem na strani poslodavca tokom procesa sprovođenja viškova i kako bi trebalo da izgleda komunikacija?

– Koje su moguće i česte zloupotrebe, od strane zaposlenih u situaciji sprovođenja postupka viška, sa čime se sve HR bori i kako poslodavac može da deluje, da prevenira neželjene događaje?

Lidija Pejčinović 

Nekadašnji partner, advokat na odeljenju radnog prava, tada druge po veličini advokatske kancelarije JPM, ali i master prava sa diplomom prestižnog Univerziteta u Gracu, sa položenim pravosudnim i advokatskim ispitom, medijator, i diplomirani psiholog, koji radu pristupa iz REBT terapijskog pravca. Trenutno zaposlena na poziciji HR menadžera u internacionalnoj kompaniji.

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara.

Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara.

Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca.

Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene.

Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine.

Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima.

Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani.

Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.

Kreator Klub okuplja sve one kompanije koje su više puta pohađale neke od naših edukacija, ili je jednoj edukaciji prisustvovalo više kolega istovremeno.
U želji da se zahvalimo na ukazanom poverenju, članovima je omogućen stalni popust od 20% od redovne cene za bilo koju aktuelnu edukaciju u tekućem mesecu iz naše ponude, za bilo koji broj prijavljenih polaznika!
Popust je trajnog karaktera i odnosi se na sve buduće edukacije, u svim predstojećim mesecima bez ograničenja.
Svi članovi dobijaju jedinstveni kod koji mogu uneti u porudžbinu i time ostvaruju posebno obračunatu cenu željene edukacije.

Korpa0
There are no products in the cart!
0