Radno pravo za HR – propisi, obavezni postupci, opšti i pojedinačni pravni akti

57.900 RSD

Predavač: Lidija Pejčinović – advokat, psiholog, HR menadžer

Datum: 14.03, 21.03, 28.03. od 09:00 – 12:00h   ili  16.03, 23.03, 30.03. od 10:00 – 13:00h

Lokacija: Online

Nema na zalihama

Kotizacija uključuje materijal sa predavanja, test o usvojenom znanju, konsultacije sa predavačem (30 min), sertifikat o pohađanju obuke.

*Prikazana cena je po polazniku. 

**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 10% 

 

Poznato je koliko značajnu ulogu ima poznavanje radnog prava u efikasnom upravljanju ljudskim resursima. HR menadžeri su ključna karika u organizaciji, a njihovo razumevanje radnopravnih aspekata znatno olakšava svakodnevne izazove.

Zašto je poznavanje radnog prava od suštinskog značaja za HR menadžere?

  • Zaštita poslodavca i zaposlenih

Kako zaštititi poslodavce od nepravilnosti, dok obezbeđujete zaposlenima sigurnost i poštovanje njihovih prava.

  • Efikasno upravljanje radnim odnosima

Poznavanje različitih ugovornih modaliteta i aktuelnih promena u toku radnog odnosa pomaže HR menadžerima da održe harmoniju u timu.

  • Antidiskriminacija i rodna ravnopravnost:

Suočavanje sa obavezama koje proizlaze iz antidiskriminacijskih propisa i praćenje balansa u vezi sa rodnom ravnopravnošću postaju neophodni elementi svakodnevnog rada.

  • Prevencija pravnih komplikacija:

Poznavanje zakonskih regulativa u vezi sa postupkom otkaza ugovora o radu, disciplinskim merama, zapošljavanja osoba sa invaliditetom, uzbunjivanja, neophodne su u prevenciji pravnih komplikacija.

 

Ako se odavno niste bavili propisima i niste sigurni u ispravnost poteza koji preduzimate, ili biste želeli bliže da se upoznate sa HR oblašću i propisima koji se u njoj primenjuju, pozivamo Vas na naš trodnevni online seminar na kome ćemo Vas upoznati sa neophodnom zakonskom regulativom, da biste sigurnije i uspešnije obavljali svoju funkciju u okviru HR-a!

Program obuke

I DAN

14.03.2024. od 9h – 12h ili 16.03.2024. od 10h – 13h

 

Opšte obaveze poslodavca prilikom zasnivanja radnog odnosa (postupanja prilikom selekcije i zapošljavanja i pojedinačni akti koje dajete zaposlenom)

Drugi načini angažovanja zaposlenih (rad van radnog odnosa)

Izmene uslova za zaposlene tokom trajanja radnog odnosa (aneks ugovora o radu)

Opšti akti koje je na osnovu Zakona o radu neophodno doneti /primer: Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta/ (šta se istim propisuje i zašto se donose)

Opšti akti koje je na osnovu Zakona o radu poželjno doneti /primer: Pravilnik o radu/ (šta se istim propisuje i zašto se donose)

Odmori i odsustva (plaćena i neplaćena, uključujući bolovanja i zloupotrebe istih)

Klauzula zabrane konkurencije – Kada i zašto se ugovara i kako se izvršava?

 

II DAN

21.03.2024. od 9h – 12h ili 23.03.2024. od 10h – 13h

U ovom terminu obrađujemo čak 5 zakonskih propisa, neophodnih za Vaš efikasan rad i postupanje i propratne podzakonske akte, govorimo o obaveznim opštim (pravilnicima / procedurama) i pojedinačnim aktima, dok razgovaramo sa Vama o sledećem:

Obaveze Poslodavca:

  • zapošljavanje osoba sa invaliditetom (zakonska obaveza) i antidiskriminacijski propisi
  • praćenja balansa u pogledu rodne ravnopravnosti
  • sprečavanja zlostavljanja na radu
  • uzbunjivanja na nivou poslodavca
  • zaštita zaposlenih (od zaštite materinstva, preko zaštite sindikalnih predstavnika, do zaštite u slučaju povrede na radu)

 

III DAN

28.03.2024. od 9h – 12h ili 30.03.2024. od 10h – 13h

Stručno usavršavanje zaposlenog – prava i obaveze zaposlenog i poslodavca (opšti i pojedinačni akti kojima se navedeno reguliše i sama konstrukcija koncepta stručnog usavršavanja)

Neophodne evidencije u oblasti rada 

Saradnja sa licenciranim licem za poslove bezbednosti i zdravlja na radu i minimum opštih akata koje morate imati

Disciplinske mere koje poslodavac može preduzeti ka zaposlenom (preduslovi i postupanje)

Razlozi za otkaz ugovora o radu

Otkaz ugovora o radu (od strane zaposlenog, od strane poslodavca, ili otkaz usled saglasnosti volja) – svi modaliteti saglasno odredbama Zakona o radu i pravila postupanja

Lidija Pejčinović Lidija Pejčinović – nekadašnji partner, advokat na odeljenju radnog prava, tada druge po veličini advokatske kancelarije JPM, master prava sa diplomom Univerziteta u Gracu, sa položenim pravosudnim i advokatskim ispitom, medijator. Pored toga i diplomirani psiholog, koji radu pristupa iz REBT terapijskog pravca. Trenutno zaposlena na poziciji HR menadžera u internacionalnoj kompaniji.

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara.

Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara.

Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca.

Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene.

Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine.

Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima.

Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani.

Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.

Kreator Klub okuplja sve one kompanije koje su više puta pohađale neke od naših edukacija, ili je jednoj edukaciji prisustvovalo više kolega istovremeno.
U želji da se zahvalimo na ukazanom poverenju, članovima je omogućen stalni popust od 20% od redovne cene za bilo koju aktuelnu edukaciju u tekućem mesecu iz naše ponude, za bilo koji broj prijavljenih polaznika!
Popust je trajnog karaktera i odnosi se na sve buduće edukacije, u svim predstojećim mesecima bez ograničenja.
Svi članovi dobijaju jedinstveni kod koji mogu uneti u porudžbinu i time ostvaruju posebno obračunatu cenu željene edukacije.
Korpa0
There are no products in the cart!
0