Prodajni kontroling

12.000 RSD

Predavač: Biljana Lazarevic

Datum: 28.02.2022 od 10h do 13h

Lokacija: Uživo Online

Nema na zalihama

*Prikazana cena je po polazniku.
**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% od redovne cene seminara

Ako su Vam potrebne dodatne informacije o tome ko su Vaši ključni kupci, kako da merite povećanje prodaje, kako da svi zaposleni učestvuju u procesu prodaje, da li ste dobro formirali cenu proizvoda ili usluge i mnogo drugih kvalitetnih prodajnih znanja,

Organizujemo jednodnevni online intraktivni seminar sa predavačem koji će Vam preneti svoja znanja i iskustva u vođenju velikih prodajnih timova i upoznati Vas sa svim alatima koji Vam mnogo mogu pomoći u vođenju efikasne i efektivne prodaje.

Šta ćete saznati?

  • Upoznaćete se sa struktuiranim pristupom prodaji koji podiže efikasnost i efektivnost poslovanja
  • Upoznaćete se sa prodajanim i kontroling alatima za planiranje i analizu i praćenje rada u prodaji
  • Bićete sposobni da bolje razumete uticaj svih aktivnosti u prodaji (modeli za praćenje ostvarenja plana prodaje, rabatna skala, dodatni popusti, plan prodajnog asortimana) na finansijski rezultat poslovanja

 

Na seminar pozivamo sve zainteresovane za podizanje kvaliteta i rezultata prodaje svojih proizvoda ili usluga.

  • Kako se postiže efikasnost prodaje (dijagnostika i unapređenje prodajnih procesa ASIS/TOBE)
  • Kako se postiže efektivnost prodaje (ostvarivanje ciljanog profita, optimizacija prihoda i rashoda, menadžerski P&L)
  • Praćenje prodajnih rezultata na dnevnom, nedeljnom, mesečnom nivou
  • Plan prodaje/realizacija (po komercijalisti, po kupcu, po tržištu, po proizvodu, mesečno, kvartalno, godišnje)
  • Plan zarade/realizacija (po komercijalisti, po kupcu, po tržištu, po proizvodu, mesečno, kvartalno, godišnje)
  • Ispunjenje zadatih KPI za bonus skalu
  • Pitanja i odgovori

 

Slika Biljane Lazarevic

Slika Biljane Lazarevic

Senior consultant u konsultantskoj kući Casa Forte, takođe je na listi konsultanata Evropske banke za obnovu i razvoj za program ASB (Advice for Small Business) i internacionalni program IP (International project), realizator je nastave NAPA (Nacionalne akademije za javnu upravu) sa dugogodišnjim iskustvom u radu u privredi i bankarskom sektoru.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine. Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima. Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani. Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.

Korpa0
There are no products in the cart!
0