Inspekcijski nadzor Poverenika u domenu zaštite podataka o ličnosti zaposlenih

12.000 RSD

Predavač: Advokat Dragan Milić

Datum: 01.03.2022 od 10h do 14h

Lokacija: Uživo Online

Nema na zalihama

*Prikazana cena je po polazniku.
**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% od redovne cene seminara

Kategorija:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao organ koji vrši inspekcijski nadzor koji je uveliko u toku u velikom broju privrednih subjekata, sačinio je i objavio Kontrolne liste za samoprocenu rizika i kontrolu usklađenosti sa Zakonom koje kadrovskim službama nameću nove izazove i odgovornosti.

 • Kako popuniti i tumačiti kontrolnu listu Poverenika
 • Šta kadrovska služba mora da zna i primeni kako bi se poslodavac uskladio sa zakonon
 • Da li je obavezno vođenje evidencije o radnjama obrade podataka o ličnosti zaposlenih i kada
 • Kada je obrada podataka o ličnosti zaposlenih zakonita
 • Pod kojim uslovima i u kojim situacijama je moguć pristup email prepisci zaposlenog
 • Koja ovlašćenja ima Poverenik u pogledu inspekcijskog nadzora u postupku zaštite podataka o ličnosti zaposlenih
 • Koje su moguće posledice inspekcijskog nadzora po poslodavca
 • Kada se zaštita prava povodom zaštite podataka može tražiti i pred sudom i ko može podneti tužbu

Pogledajte detaljne teme interaktivnog online seminara i rezervišite svoje učešće na vreme.

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Pravnicima, kadrovskoj službi, licima za zaštitu podataka o ličnosti i svima onima koji upravljaju podacima o ličnosti u svom preduzeću na bilo koji način.

 • Smernice za popunjavanje kontrolne liste Poverenika sa posebnim osvrtom na primere iz domena radnih odnosa i zaštite podataka o ličnosti zaposlenih
 • Da li je obavezno vođenje evidencije o radnjama obrade podataka o ličnosti zaposlenih i kada;
 • Da li je obavezno donošenje opštih akata kojima se reguliše zaštita podataka o ličnosti zaposlenih;
 • Zašto je važno da obrada bude transparentna i da zaposleni budu obavešteni o svim relevantnim činjenicama u vezi sa obradom;
 • Za koje svrhe i kategorije podataka je obrada podataka o ličnosti zaposlenih zakonita;
 • Pitanje pristanka kao osnova za obradu podataka o ličnosti zaposlenih – Da li je u ove svrhe pristanak relevantan i zakonit osnov obrade?
 • Ima li razlike u tretmanu od strane pravila ZZPL-a između zaposlenih po ugovoru o radu i po drugom osnovu radno angažovanih fizičkih lica;
 • Koja su prava zaposlenih po osnovu zaštite podataka;
 • Ostvarivanje prava zaposlenih (npr. zahtev za pružanje informacija, brisanje podataka, kopiju);
 • Pristup imejl korespondenciji zaposlenog – u kojim situacijama i pod kojim uslovima je moguća;
 • Video, audio i nadzor kretanja i lokacije zaposlenih – da li je moguć i pod kojim uslovima;
 • Preporuke EU u pogledu prava zaposlenih na zaštitu podataka o ličnosti;
 • Odnos ličnih i poverljivih podataka – sličnosti i razlike;
 • Kada su podaci poslovna tajna i kako se uređuje njihov tretman;
 • Kako ZZPL posmatra Ugovor o poverljivosti i Pravilnik o poslovnoj tajni i zbog čega je zaštita poverljivosti važna;
 • Koja ovlašćenja ima Poverenik u pogledu inspekcijskog nadzora u postupku zaštite podataka o ličnosti zaposlenih;
 • Uloga kontrolne liste u postupku inspekcijskog nadzora;
 • Sastavljanje i slanje kontrolne liste i uloga iste u postupku inspekcijskog nadzora;
 • Moguće posledice inspekcijskog nadzora po poslodavca;
 • Prekršajni nalog i prekršajni postupak;
 • Visina i vrsta sankcija;
 • Kada se zaštita prava povodom zaštite podataka može tražiti i pred sudom opšte nadležnosti i ko može podneti tužbu;
 • Naknada štete zbog povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti.

 

Slika predavača Dragana Milića

Slika predavača Dragana Milića

Diplomirao na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Beogradu – privrednopravni smer, član Advokatske komore u Beogradu od 2006. godine.

Od 2011. godine nalazi se na spisku arbitara Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena, pri Privrednoj komori Srbije, gde kao predsednik ili član arbitražnog veća učestvuje u donošenju odluka po zahtevima za preuzimanje odnosno prestanak registracije .RS internet domena.

Pruža usluge pravnog savetovanja i zastupanja pravnih i fizičkih lica naročito u oblastima autorskog prava i industrijske svojine, medijskog, internet i IT prava, uključujući zaštitu podataka ličnosti i pravno savetovanje u vezi sa implementacijom GDPR-a u poslovanje domaćih i stranih pravnih lica.

S obzirom na njegovu dugogodišnju praksu u oblasti pravnih aspekata kriptovaluta i Bitcoin-a, usvajanjem Zakona o digitalnoj imovini, nametnuo se kao kompetentan konsultant za poslove povezane sa digitalnom imovinom, i kao govornik na konferencijama i obukama u vezi sa ovom vrstom svojine.

Angažovan je od strane kompanija, finansijskih institucija, udruženja i ustanova koje se bave edukacijom na obukama Data Protection Officer-a odnosno Lica zaduženih za zaštitu podataka ličnosti čije je angažovanje potrebno i preporučeno, u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka EU (GDPR).

Autor je i priređivač mnogih publikacija među kojima su Vodič kroz autorsko pravo za onlajn medije, čiji je izdavač Asocijacija onlajn medija, a koji je podržalo i Ministarstvo kulture Republike Srbije, kao i Trendovi i sudska praksa u domenu autorskih prava u novinarstvu, u izdanju NUNS-a.

Iza sebe ima i veliki broj seminara, treninga i radionica u organizaciji različitih udruženja i asocijacija, gde je kao predavač učestvovao u edukaciji studenata, novinara, urednika i autora iz najrazličitijih profesija. Napisao je veliki broj tekstova vezano za pravne oblasti kojima se bavi, od kojih su mnogi publikovani ili preuzeti od strane medija i izdavača.

Naučni rad “Mogućnost primene blockchain tehnologije u autorskom pravu” objavljen je u prestižnoj godišnjoj publikaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu – “Intelektualna svojina i internet 2018”, prezentovanoj na istoimenoj konferenciji.

U publikaciji Instituta za uporedno pravo “Zaštita podataka o ličnosti u Srbiji”, iz 2020, objavljen je i članak “Legitimni interes kao osnov obrade podataka o ličnosti”, kao prvi tekst te vrste kod nas, koji je bacio svetlo na najfleksibilniji i najproblematičniji osnov obrade podataka – legitimni interes.

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine. Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima. Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani. Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.

Korpa0
There are no products in the cart!
0