Poslovne finansije za sektor marketinga, nabavke, logistike i poslovnih operacija

12.000 RSD

Predavač: Nenad Petrović

Datum: 28.02.2022 od 10h do 14h

Lokacija: Uživo Online

Nema na zalihama

*Prikazana cena je po polazniku.
**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% od redovne cene seminara

Sadašnjica u kojoj živimo i radimo nameće nam mnogo različitih uloga, odgovornosti i neophodnih znanja van okvira posla kojim se primarno bavimo.

Za dobre poslovne rezultate potrebno je da izađemo iz okvira naših zaduženja i upoznamo se sa relevantnim oblastima koji nam pomažu da ih ostvarimo.

Poznavajući finansije, imate uvid u krvnu sliku preduzeća na osnovu koje možete mnogo lakše i preciznije planirati marketinške kampanje, projekte, oglašavanja, ulaganja.

U saradnji sa finansijskim konsultantom, a na osnovu njegovog dugogodišnjeg iskustva u savetovanju velikog broja domaćih i stranih kompanija i njihovih zaposlenih, kreirali smo jednodnevni program seminara na kojem ćemo predstaviti najvažnije finansijske pokazatelje za zaposlene u marketing sektoru.

Na seminaru ćemo koristiti primer iz realnog biznisa – evaluacija promocija (merenje i analiza ROI i KPI)!

Na seminar pozivamo zaposlene u sektoru marketinga, nabavke, logistike i poslovnih operacija, kao i sve zainteresovane kojima ovaj seminar može pomoći u dobijanju novih korisnih znanja.

 • Šta se uključuje u finansijske izveštaje (sadržina i forma) – eksterni i interni izveštaji, kome su koji izveštaji potrebni (generalni direktor, proizvodnja, prodaja, zalihe i slično)
 • ROI (Return of investment – prinos na investicije/ulaganja) i primena, obuhvatanje i analiza prilikom planiranja marketinških aktivnosti
 • KPI – Key performance indicators – kako ih uključiti i meriti prilikom planiranja marketinških aktivnosti
 • Planiranje cash flow sa aspekta marketinga, budžetiranje
 • Razumevanje pojmova NPV, IRR, Ekonomski tok, Finansijski i zašto njih treba uključiti u budžetiranje kampanja
 • Razlika između dobrih i loših menadžera prilikom merenja performansi i odbijanje dobre kampanje usled kolizije sa očekivanjima menadžmenta i njihovih performansa
 • Primer iz poslovanja – planiranje, praćenje i merenje/ocenjivanje marketing kampanje – aktivnosti na primeru multinacionalne kampanje (ROI, ROMI, KPI) 
 • Kontribucioni rezultat, marža 1, marža 2, i njihovi efekti na poslovanje i planiranje uvećanja aktivnosti kompanije
 • Segmentacija rezultata i čemu služi prilikom planiranja poslovanja
 • Bilans stanja – čitanje, razumevanje, najvažnije pozicije sa aspekta biznisa
 • Working capital, objašnjenje i kako ga računati i pratiti
 • Neto obrtni kapital (NOK), Neto obrtna sredstva/imovina (NOS/I), definisanje i kalkulacija
 • Uporedni pregled aktive i pasive, analiza na osnovu primera iz svakodnevnog poslovanja
 • Bilans uspeha (sadržaj i elementi bilansa uspeha (rashodi-prihodi)
 • Analiza i objašnjenje različitih nivoa rezultata (EBITDA, COGS, EBIT, EBT, Net profit, Contribution margin 1 – 2) – kao i koji elementi utiču na uvećanje ili umanjenje rezultata
 • Kako promena cena, količina, troškova i ostalih parametara utiču na određene nivoe rezultata. 
 • Primer najbitnijih transakcija sa aspekta bilansa stanja, bilansa uspeha i kako se obuhvataju i na kojim pozicijama u okviru bilansa
 • Primeri racio analize bilansa preduzeća
 • Procesi i procedure u preduzeću
 • Odgovori na pitanja
 

Slika predavača Nenada Petrovića Slika predavača Nenada Petrovića

Vlasnik i direktor konsultantske firme KMT Sistem Srbija, zadužen za kompletnu finansijsku podršku i pružanje savetodavnih usluga iz oblasti finansija domaćim holding kompanijama, preduzećima iz SME grupe (mala i srednja preduzeća), i kompanijama u regionu. Više od 15 godina iskustva u oblasti revizije domaćih i međunarodnih kompanija, vođenja finansija, planiranje investicija, investicioni menadžer u stranom investicionom fondu.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine. Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima. Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani. Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.

Korpa0
There are no products in the cart!
0