Predstavljanje eArhiva, predaja prepisa arhivske knjige i obaveza elektronskog arhiviranja SNIMAK

4.990 RSD

Predavači: Svetlana Jovanović, Kabinet Vlade RS i Vojkan Gligorijević, Kancelarija za IT i eUpravu

Trajanje snimka stručnog seminara: 2h 40min 

Promo cena važi za kupovinu snimka do 26. aprila!

 

 

Nema na zalihama

*Prikazana cena je po polazniku.

**Za drugi i svaki naredni naručeni snimak iz jedne kompanije, odobravamo 15% popusta.

 

Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2020) propisano je da se Arhivska knjiga dostavlja nadležnom arhivu najkasnije do 30. aprila tekuće godine, za dokumentarni materijal koji je nastao u prošloj godini.

Ujedno, Uredba o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku (“Sl. Glasnik RS”, br.116/2023) predviđa zakonsku obavezu elektronskog arhiviranja koja je počela da važi 01.januara 2024. godine.

Kako bismo poslodavcima razjasnili sve nedoumice koje se javljaju primenom Zakona i Uredbe, pozivamo Vas na stručni seminar na kome će predstavnici Ministarstva kulture i Kabineta Vlade RS prezentovati obaveze poslodavaca u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, zatim obaveze privatnog sektora iz Uredbe o elektronskom arhiviranju, kao i  softversko rešenje eArhiv za pouzdano elektronsko čuvanje dokumentarnog materijala.

Snimak je za zaposlene u kompanijama i organizacijama kojima su potrebne informacije o arhiviranju dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivima i neophodnim koracima za adekvatnu implementaciju zakona i elektronskih servisa u svoja redovna poslovanja, državne organe i organizacije, imaoce javnih ovlašćenja, jedinice lokalne samouprave i ostale zainteresovane.

Teme seminara:

 • Obrazac arhivske knjige i liste kategorija
 • Podnošenje prepisa arhivske knjige
 • Rokovi i načini čuvanja dokumentarnog materijala
 • Evidentiranje, označavanje, klasifikovanje, datiranje
 • Postupak obaveštavanja arhiva, pribavljanja mišljenja, opšta akta
 • Elektronski dokument (punovažnost, original, kopija)
 • Priprema elektronskih dokumenata za pouzdano elektronsko čuvanje
 • Formati dokumenata koji su pogodni za dugotrajno čuvanje
 • Procedure i postupci za pouzdano elektronsko čuvanje
 • Elektronsko arhiviranje stvaraoca i imaoca pre predaje nadležnom arhivu
 • Nov softver eArhiv
 • eDelovodnik
 • Izdvajanje elektronskog dokumentarnog materijala koji se uništava
 • Izdvajanje elektronskog dokumentarnog materijala koji se trajno čuva
 • Mere zaštite softverskog rešenja u kojem se vrši elektronsko arhiviranje

 

Stručni seminari edukativnog centra Kurs Kreator NE SADRŽE promocije proizvoda i softvera za elektronsko arhiviranje. Pružamo konkretne, stručne, praktične i nedvosmislene informacije sa ciljem da Vam olakšamo rad i odgovorimo na sva pitanja.

Svetlana Jovanović, Kabinet predsednice Vlade Republike Srbije -Jedinica za implementaciju strateških projekata, elektronski servisi i razvoj e-Uprave

Vojkan Gligorijević, Kancelarija za IT i eUpravu

 

Nakon uplate po poslatoj profakturi snimak će Vam biti prosleđen u toku tog dana, u najkraćem roku. Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine. Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima. Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani. Potpisivanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve navedene uslove.

Korpa0
There are no products in the cart!
0