Obaveze poslodavaca iz Zakona o rodnoj ravnopravnosti i pratećih podzakonskih akata

13.600 RSD

Predavač: Kristina Todorović, advokatica, član pravnog tima YUCOM-a (Komitet pravnika za ljudska prava)

Datum: 21.12.2023. od 10:00 – 13:00h

Lokacija: Online Zoom platforma

Nema na zalihama

 

*Prikazana cena je po polazniku. 

**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% 

***Za članove Kreator Kluba popust od 20% za bilo koji broj prijavljenih

U skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i Pravilnikom o vođenju evidencije i izveštavanju o ostvarivanju rodne ravnopravnosti, poslodavci sa više od 50 zaposlenih i radno angažovanih lica imaju obavezu da:

 

  • izrade godišnji plan ili program radakoji sadrži deo koji se odnosi na ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti
  • dostave godišnji izveštajo ostvarivanju rodne ravnopravnosti nadležnom ministarstvu
  • dostave evidenciju podatakao ostvarivanju rodne ravnopravnosti nadležnom ministarstvu

 

Pored toga, organi javne vlasti imaju obavezu da nadležnom ministarstvu dostave i Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti.

 

Na seminar pozivamo:

Poslodavce, direktore, predstavnike pravne službe, predstavnike HR/kadrovske službe i druga lica zadužena za primenu obaveza iz Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Teme seminara:

 

– Zakon o rodnoj ravnopravnosti, podzakonska akta i obaveze poslodavaca

– Kako se sačinjavaju dokumenti o ostvarivanju rodne ravnopravnosti

– Kome se podnose dokumenti o ostvarivanju rodne ravnopravnosti

– Kako se podnose dokumenti o ostvarivanju rodne ravnopravnosti

– Zakonske odredbe  o rodno osetljivom jeziku (početak primene: jun 2024. godine)

Kristina Todorovićadvokatica

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu – smer međunarodno pravo. Od 2007. radi kao pravnica, a pravosudni ispit je položila već 2009. godine. Od 2010. godine obavlja advokatsku delatnost.

U pravnom timu YUCOM-a angažovana je od 2011. godine kao pružalac pravne pomoći. Zastupa žrtve povreda ljudskih prava pred nacionalnim sudovima kao i Evropskim sudom za ljudska prava. Dobila je prvu presudu u Srbiji u krivičnom postupku radi zaštite od nasilja u porodici, u kome je kao otežavajuća okolnost uzet kao motiv zločin iz mržnje. Angažovana je kao ekspertkinja UN za zaštitu prava lica sa mentalnim invaliditetom.

Uz to je i članica upravnog odbora međunarodne EIN mreže koja se bavi praćenjem izvršenja presuda ESLJP i aktivno učestvuje na brojnim seminarima i treninzima u oblasti ljudskih prava.

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara.

Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara.

Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca.

Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene.

Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine.

Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima.

Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani.

Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.

Kreator Klub okuplja sve one kompanije koje su više puta pohađale neke od naših edukacija, ili je jednoj edukaciji prisustvovalo više kolega istovremeno.
U želji da se zahvalimo na ukazanom poverenju, članovima je omogućen stalni popust od 20% od redovne cene za bilo koju aktuelnu edukaciju u tekućem mesecu iz naše ponude, za bilo koji broj prijavljenih polaznika!
Popust je trajnog karaktera i odnosi se na sve buduće edukacije, u svim predstojećim mesecima bez ograničenja.
Svi članovi dobijaju jedinstveni kod koji mogu uneti u porudžbinu i time ostvaruju posebno obračunatu cenu željene edukacije.

Korpa0
There are no products in the cart!
0