Naknade za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom

14.900 RSD

Predavač: dipl. inž. tehnologije Ana Govedarica, AG EKO

Datum: 31.01.2024.  od 10:00 – 14:00h

Lokacija: Online / Zoom platforma

Nema na zalihama

*Kotizacija uključuje predavanje, materijal i sertifikat o odslušanom seminaru

**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% 

***Za članove Kreator Kluba popust od 20% za bilo koji broj prijavljenih

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara objavljen je u Sl. glasniku RS br. 92/2023, a većina odredbi je u primeni od 01.01.2024!

U skladu sa ovim zakonom, obveznik plaćanja naknade za korišćenje javnog dobra je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje koristi javno dobro.

Pozivamo vas na seminar na kome će biti pojašnjene vaše nove zakonske obaveze u skladu sa ovim zakonom, uključujući novine u vezi sa:

  • Izmenama visine naknada: oslobođenja, smanjenja i povećanja
  • Novim obavezama za dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu
  • Izmenama rokova i perioda za utvrđivanje naknade

Izmenama po vrsti naknade za: zagađivanje životne sredine (emisije SO2, NO2, praškaste materije i proizvedeni ili odloženi otpad; supstance koje oštećuju ozonski omotač; plastične kese); zaštitu i unapređivanje životne sredine; proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada; ambalažu ili upakovan proizvod koji posle upotrebe postaje ambalažni otpad; zagađivanje voda.

 

Na seminar pozivamo:

Lica za zaštitu životne sredine, lica za upravljanje otpadom, direktore i druga lica koja su odgovorna za ZŽS i upravljanje otpadom, kao i ostale subjekte koji do sada nisu identifikovali svoje obaveze u skladu sa propisom.

Teme seminara: 

  • Izmene visine naknada: oslobođenja, smanjenja i povećanja
  • Nove obaveze za dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu
  • Izmene rokova i perioda za utvrđivanje naknade
  • Izmene po vrsti naknade za: zagađivanje životne sredine (emisije SO2, NO2, praškaste materije i proizvedeni ili odloženi otpad; supstance koje oštećuju ozonski omotač; plastične kese); zaštitu i unapređivanje životne sredine; proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada; ambalažu ili upakovan proizvod koji posle upotrebe postaje ambalažni otpad; zagađivanje voda.

dipl. inž. tehnologije Ana Govedarica, stručni konsultant za upravljanje otpadom i Savetnik za hemikalije.

Vlasnik agencije AG EKO, sa 10 godina konsultantskog iskustva u hemijskoj i proizvodnoj industriji, auto industriji, i industriji mehanizacije, kao i javnim preduzećima i lokalnim samoupravama.

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara.

Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara.

Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca.

Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene.

Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine.

Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima.

Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani.

Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.

Kreator Klub okuplja sve one kompanije koje su više puta pohađale neke od naših edukacija, ili je jednoj edukaciji prisustvovalo više kolega istovremeno.
U želji da se zahvalimo na ukazanom poverenju, članovima je omogućen stalni popust od 20% od redovne cene za bilo koju aktuelnu edukaciju u tekućem mesecu iz naše ponude, za bilo koji broj prijavljenih polaznika!
Popust je trajnog karaktera i odnosi se na sve buduće edukacije, u svim predstojećim mesecima bez ograničenja.
Svi članovi dobijaju jedinstveni kod koji mogu uneti u porudžbinu i time ostvaruju posebno obračunatu cenu željene edukacije.

Korpa0
There are no products in the cart!
0