Elektronsko arhiviranje, nova Uredba i dalji koraci

12.900 RSD15.900 RSD

Predavači: Predstavnici državnih organa (detaljnije u temama seminara)

Datum: 30.1.2024. od 10:00 – 15:00h 

Lokacija: Holiday Inn, Španskih boraca 74, ili Online putem Zoom-a

 

Kotizacija:

12.900 rsd za online prisustvo

15.900 rsd uživo prisustvo

*Prikazana cena je po polazniku.

**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust  15% od redovne cene kotizacije, uživo ili online.

 

Usvojene izmene i dopune Uredbe o jedinstvenim tehičko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku (“Sl. glasnik RS”, br. 107/2021, 94/2022 i 116/2023) koje se primenjuju od 1. januara 2024. godine za sva pravna lica, sadrže velike promene u načinu čuvanja dokumentarnog materijala i propisuju sledeće obavezne radnje:

  • Odobravanje liste kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja;
  • Elektronsko arhiviranje stvaraoca i imaoca pre predaje nadležnom arhivu;
  • Obavljanje stručnog nadzora u eArhivu;
  • Izdvajanje elektronskog dokumentarnog materijala koji se uništava;
  • Izdvajanje elektronskog dokumentarnog materijala koji se trajno čuva i
  • Mere zaštite softverskog rešenja u kojem se vrši elektronsko arhiviranje

Pozivamo Vas na stručni seminar  na kojem ćete od predstavnika nadležnih institucija  dobiti sve važne informacije o zakonskim obavezama klasičnog i elektronskog arhiviranja, rokovima čuvanja dokumentacije, novinama koje propisuje nova Uredba, a posebno o  sistemu uvođenja elektronskog upravljanja dokumentima i elektronskog arhiviranja koji će detaljno predstaviti viša savetnica pri Kabinetu  predsednice Vlade Republike Srbije u Jedinici za implementaciju strateških projekata, elektronskih servisa i razvoja e-Uprave.

Nakon održanog seminara, polaznici dobijaju prezentacije predavača kao i sve korišćene primere dokumenata tokom predavanja, koje mogu upotrebiti u postupku arhiviranja dokumentarnog materijala.

NA SEMINAR POZIVAMO

Zaposlene u kompanijama i organizacijama kojima su potrebne informacije o arhiviranju dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivima i neophodnim koracima za adekvatnu implementaciju zakona i elektronskih servisa u svoja redovna poslovanja, državne organe i organizacije, imaoce javnih ovlašćenja, jedinice lokalne samouprave i ostale zainteresovane.

Program i predavači:

 dr Tatjana Kikić, Agencija za privredne registre

 – Klasično i elektronsko arhiviranje – zakonske obaveze

 – pitanja i odgovori

 

Milan Vojvodić, šef Odseka za regulativu u oblasti informacionog društva, Ministarstvo informisanja i telekomunikacija

 Izmene i dopune Uredbe o jedinstvenim tehičko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku (“Sl. glasnik RS”, br. 107/2021, 94/2022 i 116/2023)

– pitanja i odgovori

 

Svetlana Jovanović, Kabinet predsednice Vlade Republike Srbije -Jedinica za implementaciju

strateških projekata, elektronski servisi i razvoj e-Uprave

Uvođenje elektronskog upravljanja dokumentima i elektronsko arhiviranje

pitanja i odgovori

 

Stručni seminari edukativnog centra Kurs Kreator NE SADRŽE promocije proizvoda i softvera za elektronsko arhiviranje. Pružamo konkretne, stručne, praktične i nedvosmislene informacije sa ciljem da Vam olakšamo rad i odgovorimo na sva pitanja.

Svetlana Jovanović, Kabinet predsednice Vlade Republike Srbije -Jedinica za implementaciju strateških projekata, elektronski servisi i razvoj e-Uprave

Milan Vojvodić, Ministarstvo informisanja i telekomunikacija

dr Tatjana Kikić, Agencija za privredne registre

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara.

Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara.

Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca.

Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene.

Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine.

Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima.

Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani.

Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.

Kreator Klub okuplja sve one kompanije koje su više puta pohađale neke od naših edukacija, ili je jednoj edukaciji prisustvovalo više kolega istovremeno.
U želji da se zahvalimo na ukazanom poverenju, članovima je omogućen stalni popust od 20% od redovne cene za bilo koju aktuelnu edukaciju u tekućem mesecu iz naše ponude, za bilo koji broj prijavljenih polaznika!
Popust je trajnog karaktera i odnosi se na sve buduće edukacije, u svim predstojećim mesecima bez ograničenja.
Svi članovi dobijaju jedinstveni kod koji mogu uneti u porudžbinu i time ostvaruju posebno obračunatu cenu željene edukacije.

Korpa0
There are no products in the cart!
0