Dostavljanje godišnjeg izveštaja o otpadu i vođenje dnevne evidencije

14.900 RSD

Predavač: dipl. inž. tehnologije Jadranka Radosavljević, Elixir Engineering

Datum: 27.02.2024.  od 10:00 – 14:00h

Lokacija: Online / Zoom platforma

Nema na zalihama

*Kotizacija uključuje predavanje, materijal i sertifikat o odslušanom seminaru

**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% 

***Za članove Kreator Kluba popust od 20% za bilo koji broj prijavljenih

Prema članu 75. Zakona o upravljanju otpadom, pravna lica koja su proizvođači otpada, operateri na deponiji otpada, operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada, izvoznici otpada, uvoznici otpada i komunalna preduzeća u obavezi su da Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta elektronskim putem dostave godišnji izveštaj o otpadu. 

U slučaju nevođenja, nedostavljanja i nečuvanja odgovarajućih podataka i izveštaja o otpadu predviđene su kazne za pravna lica (500.000-1.000.000 dinara), odgovorna lica u pravnom licu (25.000-50.000 dinara) i preduzetnike (250.000-500.000 dinara).

 

Na našem interaktivnom seminaru, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u oblasti upravljanja otpadom će pojasniti vaše zakonske obaveze u vezi sa vođenjem dnevne evidencije i dostavljanjem godišnjih izveštaja o otpadu. Predavač će na konkretnom primeru pokazati kako da ispravno popunite izveštaj, proći kroz sve elemente izveštaja i razjasniti najčešće nedoumice pri dostavljanju izveštaja i vođenju dnevnih evidencija.

 

Na seminar pozivamo:

Lica za zaštitu životne sredine, lica za upravljanje otpadom, direktore i druga lica koja su odgovorna za ZŽS i upravljanje otpadom.

Teme seminara:

  • Način vođenja dnevne evidencije o otpadu za sve vrste otpada
  • Način formiranja godišnjih izveštaja o otpadu
  • Postupak dostavljanja godišnjih izveštaja o otpadu nadležnom organu
  • Zakonske obaveze i primeri iz prakse u vezi sa izveštavanjem o otpadu

 

Jadranka Radosavljević je dipl. inž. tehnologije, vodeći projektant u oblasti zaštite životne sredine preduzeća ELIXIR ENGINEERING DOO koje se bavi projektovanjem i inženjeringom u oblasti hemijskih, rafinerijskih i petrohemijskih postrojenja, postrojenja za upravljanje otpadom. 2021. osnovala je preduzeće za inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje „Jadranka Radosavljević preduzetnik inženjering i konsalting Beograd – Voždovac“. Ima 15 godina profesionalnog iskustva kao konsultant iz oblasti ZŽS. Učestvovala je kao vođa projekta, član projektnog tima i saradnik na izradi više: Studija procena uticaja projekta na životnu sredinu, Procena stanja životne sredine, Izveštaja o bezbednosti i Planova zaštite od udesa za operatere Seveso postrojenja, Dokumentacije za dobijanje integrisane dozvole (IPPC), Planova upravljanja otpadom za preduzeća, Planova upravljanja otpadom za lokalne samouprave i regione, dokumentacije za ishodovanje dozvola za upravljanje otpadom, Plana kvaliteta vazduha, Lokalnih ekoloških planova (LEAP-a), obuka iz oblasti ZŽS i drugih projekata u vezi sa ZŽS. Savetnik za hemikalije za 10 preduzeća. Član je Republičke tehničke komisije za ocenu Studija uticaja na životnu sredinu, Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa i uslova utvrđenih u nacrtu integrisane dozvole, kao i član tehničke komisije Grada Beograda za ocenu Studija uticaja na životnu sredinu. Poseduje licencu odgovornog projektanta tehnoloških procesa (licenca 371). Autor je četiri naučno stručna rada iz oblasti ZŽS i hemijskih udesa na savetovanjima i konferencijama sa međunarodnim učešćem.

 

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara.

Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara.

Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca.

Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene.

Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine.

Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima.

Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani.

Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.

Kreator Klub okuplja sve one kompanije koje su više puta pohađale neke od naših edukacija, ili je jednoj edukaciji prisustvovalo više kolega istovremeno.
U želji da se zahvalimo na ukazanom poverenju, članovima je omogućen stalni popust od 20% od redovne cene za bilo koju aktuelnu edukaciju u tekućem mesecu iz naše ponude, za bilo koji broj prijavljenih polaznika!
Popust je trajnog karaktera i odnosi se na sve buduće edukacije, u svim predstojećim mesecima bez ograničenja.
Svi članovi dobijaju jedinstveni kod koji mogu uneti u porudžbinu i time ostvaruju posebno obračunatu cenu željene edukacije.

Korpa0
There are no products in the cart!
0