Elektronska dokumentacija – uređenje i čuvanje po novom Zakonu o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti

12.000 RSD

Predavači:
Dr Tatjana Kikić, arhivski savetnik, Državni arhiv Srbije
Nikola Adžić, rukovodilac Centra za obradu podataka Državnog arhiva Srbije
Igor Knežević, direktor kompanije Digital Archiving Solutions

Datum: 28.12.2021. od 10:00h do 14:00h

Lokacija: Online uživo

Nema na zalihama

*Prikazana cena je po polazniku. 

**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% od redovne cene seminara

20.11.2021. godine, stupila je na snagu Uredba o jedinstvenim tehničko – tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku („Službeni glasnik RS“, br. 107/2021), kojom se uređuju procedure koje stvaraoci i imaoci arhivske građe treba da ispune prilikom čuvanja i zaštite elektronskog dokumentarnog materijala.

Zbog velikog interesovanja, organizujemo interaktivni online seminar sa predstavnicima Državnog arhiva Srbije, na kome ćemo pored nove Uredbe govoriti i o načinu evidentiranja, označavanju, klasifikaciji, datiranju i arhiviranju arhivske građe i dokumentarnog materijala, rokovima predaje arhivske građe nadležnom arhivu, kao i o načinu uništavanja bezvrednog dokumentarnog materijala nakon isteka roka čuvanja, u skladu sa novim Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti koji je u primeni od 2. februara 2021. godine.

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?
– zaposlenima u kompanijama i organizacijama kojima su potrebne informacije o arhiviranju dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivima i svim servisima koji se odnose na pomenute oblasti.

 • Normativni okvir za uređenje i zaštitu dokumentarnog materijala i arhivske građe
 • Elektronsko arhiviranje
   – Elektronski dokument
   – Uslovi za pripremu dokumenata za pouzdano čuvanje
   – Arhivski informacioni sistem
 • Elektronska pisarnica – Popis dokumentacije i izrada arhivske knjige (primena novog zakona i
  primeri iz prakse)
 • Odgovori na pitanja

Dr Tatjana Kikić

 arhivski savetnik, Državni arhiv Srbije

Nikola Adžić

 rukovodilac Centra za obradu podataka Državnog arhiva Srbije

Igor Knežević

direktor kompanije Digital Archiving Solutions

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine. Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima. Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani. Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.

Korpa0
There are no products in the cart!
0