Obuka za lica zadužena za upravljanje podacima o ličnosti (DPO)

24.000 RSD

Predavač: Nevena Ružić

Datum: 07.06.2022. i 09.06.2022.

Prvi dan (07.06.) se održava onlajn, Zoom platforma
Drugi dan (09.06) se održava uživo, Envoy Conference centar, Beograd

Vreme: 10 – 15:00h

Online i uživo

Nema na zalihama

*Prikazana cena je po polazniku.
**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% od redovne cene seminara

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji je u primeni od avgusta 2019. godine, obavezuje brojne subjekte – rukovaoce i obrađivače podataka – da imenuju lice za zaštitu podataka o ličnosti. Ova lica kao obaveza preuzeta iz Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti – poznata su i po skraćenici DPO (Data Protection Officer).

Po Zakonu, DPO treba da pomogne u primeni obaveza, a očekuje se da poseduje znanje i iskustvo u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Odgovorićemo na neka od najčešćih pitanja sa prethodno održanih obuka, kao što su:

 • ukoliko imamo manje od 250 zaposlenih, da li moramo da vodimo evidencije radnji obrade?
 • kako da dokažemo da su zaposleni obavešteni o zaštiti podataka o ličnosti?
 • kako možemo da dokumentujemo da je lice obavešteno o obradi podataka?
 • ukoliko mejl sa podacima o ličnosti pošaljemo na pogrešnu adresu, da li moramo da obavestimo Poverenika?
 • koje mere bezbednosti su adekvatne za podatke koje obrađujemo?

U cilju da odgovorimo na sva aktuelna pitanja i zahteve lica za zaštitu podataka, organizujemo dvodnevnu obuku sa eminentnim stručnjakom iz oblasti zaštite podataka, tokom koje ćete dobiti vredne informacije i otvoreno diskutovati o izazovima i poteškoćama u primeni Zakona sa kojima se susrećete u svakodnevnom radu.

Obuka je podeljena u dva dana – prvi dan je koncipiran kao onlajn seminar uz hipotetičke i primere iz prakse , dok je drugi dan posvećen pojedinačnim pitanjima učesnika u neposrednoj komunikaciji sa predavačem, nasamo ili i drugim učesnicima i održaće se uživo.

KOME JE OBUKA NAMENJENA?
Obuka je prvenstveno namenjena licima koji su određeni kao lica za zaštitu podataka o ličnosti prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti RS.
Dobrodoši su i pravnici, HR menadžeri, direktori i vlasnici kompanija, službenici za bezbednost informacija, menadžeri kvaliteta, IT menadžeri, kao i svi oni koji na bilo koji način prikupljaju, obrađuju i čuvaju podatke o ličnosti.

 • Koji su konkretni zadaci lica za zaštitu podataka o ličnosti

 • Kada je moguće obrađivati podake o ličnosti

 • Kako se vrši procena uticaja na zaštitu podataka o ličnosti

 • Šta podrazumeva prijava povrede podataka

 • Kako se sprovodi pravilna procedura iznošenja podataka iz zemlje

 • Kako podići svest kolega i drugih saradnika o zaštiti podataka

 • Koje su obaveze DPO-a za pripremu kontrole usklađenosti

 • Kako obezbediti potrebnu dokumentaciju

 • Kako da znamo da smo usklađeni sa zakonom

Nevena Ružić

Nevena je dugogodišnja konsultantkinja za zaštitu podataka o ličnosti, bezbednost podataka, slobodu informacija i izražavanja, u zemlji i inostranstvu. Od 2022. je na listi eksperata Saveta Evrope za oblast zaštite podataka o ličnosti. Više od 10 godina bila je pomoćnica generalnog sekretara Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, zadužena za usaglašenost propisa i prakse.
Koautorka epizoda “Šoljica privatnosti sa Jelenom i Nevenom” dostupnih na YouTube i Vimeo.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine. Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima. Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani. Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.
Korpa0
There are no products in the cart!
0