Obuka lica za zaštitu podataka o ličnosti (DPO)

24.000 RSD

Predavač: Nevena Ružić

Datum: 27.12. i 29.12.2021.

Prvi dan (27.12.) se održava onlajn, Zoom platforma
Drugi dan (29.12.) se održava uživo, The Office Belgrade, Alekse Nenadovića 19, Beograd.

Vreme: od 10:00h do 15:00h

Lokacija: Online interaktivni seminar

Nema na zalihama

*Prikazana cena je po polazniku.
**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% od redovne cene seminara

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji je u primeni od avgusta 2019. godine, obavezuje brojne subjekte da imenuju lice za zaštitu podataka o ličnosti. Prema Zakonu, ovo lice treba da pomogne u primeni obaveza, a očekuje se da poseduje znanje i iskustvo u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

U cilju da odgovorimo na sva aktuelna pitanja i zahteve lica za zaštitu podataka, organizujemo dvodnevnu online obuku sa eminentnim stručnjakom iz oblasti privatnosti, na kojoj ćete dobiti vredne informacije i otvoreno diskutovati o izazovima i poteškoćama u primeni Zakona, sa kojima se susrećete u svakodnevnom radu.

Obuka je podeljena u dva dana – prvi dan je koncipiran kao onlajn seminar uz hipotetičke i primere iz prakse , dok je drugi dan posvećen pojedinačnim pitanjima učesnika u neposednoj komunikaciji sa predavačem i drugim učesnicima i održaće se uživo.

Neke od tema koje će biti obrađene tokom obuke su:

  • Koji su konkretni zadaci lica za zaštitu podataka o ličnosti (eng. DPO – Data Protection Officer)
  • Kako se vrši procena uticaja na zaštitu podataka o ličnosti
  • Šta podrazumeva prijava povrede podataka
  • Kako se sprovodi pravilna procedura iznošenja podataka iz zemlje
  • Koje su obaveze DPO-a za pripremu kontrole usklađenosti

KOME JE OBUKA NAMENJENA?
Obuka je prvenstveno namenjena licima koji su određeni kao lica za zaštitu podataka o ličnosti prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti RS.
Dobrodoši su i pravnici, HR menadžeri, direktori i vlasnici kompanija, službenici za bezbednost informacija, menadžeri kvaliteta, IT menadžeri, kao i svi oni koji na bilo koji način prikupljaju, obrađuju i čuvaju podatke o ličnosti.

  • Koji su konkretni zadaci lica za zaštitu podataka o ličnosti (eng. DPO – Data Protection Officer)
  • Kako se vrši procena uticaja na zaštitu podataka o ličnosti
  • Šta podrazumeva prijava povrede podataka
  • Kako se sprovodi pravilna procedura iznošenja podataka iz zemlje
  • Koje su obaveze DPO-a za pripremu kontrole usklađenosti
Nevena Ružić

 

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao stipendistkinja DiploFoundation završila je Master iz savremene diplomatije na Univerzitetu Malte, a kao Chevening stipendistkinja završila je Master iz prava na Univerzitetu u Lidsu (Leeds, UK). Od 2001. godine bavi se informacionim pravom offline i online – sloboda izražavanja, pravo na privatnosti, slobodan pristup informacija, tajnost podataka, bezbednost podataka, upravljanje internetom.

Jedan je od predavača na kratkom studijskom programu na Fakultetu za bezbednost „Obuka menadžera za zaštitu podataka o ličnosti“. Od marta 2020. radi u Fondaciji za otvoreno društvo, a pre toga je bila je pomoćnica generalnog sekretara Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i više od 10 godina bila je zadužena za normativne poslove, kao i primenu propisa koji uređuju oblasti slobodnog pristupa informacijama i zaštite podataka o ličnosti), pravna pitanja.

Bila je koordinatorka Odseka za slobodu medija Misije OEBS u Srbiji (i Crnoj Gori) i saradnica u Komitetu pravnika za ljudska prava.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine. Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima. Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani. Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.
Korpa
There are no products in the cart!
0