Zakon o rodnoj ravnopravnosti i rodno osetljiv jezik – obaveza poslodavaca i nadzor nad primenom zakona

14.900 RSD

Predavači: Mira Marjanović, akreditovani predavač za rodnu ravnopravnost i predstavnik državne uprave iz Inspektorata za rad

Datum: 29.05.2024. od 10:00 – 15:00h 

Lokacija: Online / Zoom

 

*Prikazana cena je po polazniku.

**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust  15% od redovne cene kotizacije.

 

U skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i Pravilnikom o vođenju evidencije i izveštavanju o ostvarivanju rodne ravnopravnosti, poslodavci imaju obavezu da:

 • izrade godišnji plan ili program rada koji sadrži deo koji se odnosi na ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti
 • dostave godišnji izveštaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti nadležnom ministarstvu
 • dostave evidenciju podataka o ostvarivanju rodne ravnopravnosti nadležnom ministarstvu

Takođe, bliži se početak primene zakonskih odredbi  o rodno osetljivom jeziku (jun 2024. godine) i one  će dovesti do značajnih promena o kojima će posebno biti reči na vebinaru koji organizujemo sa predstavnikom Inspektorata za rad i stručnjakom za rodnu ravnopravnost.

Teme seminara:

  • Zakon o rodnoj ravnopravnosti – osnovni pojmovi i  načela
  • Opšte i posebne mere za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti
  • Planski akti iz oblasti rodne ravnopravnosti i izveštavanje o realizaciji planskih akata
  • Institucionalni okvir za ostvarivanje rodne ravnopravnosti
  • Plan upravljanja rizicima, procena rizika, donošenje plana, izveštavanje o merama (Izveštaj o sprovođenju plana)
  • Evidentiranje  i izveštavanje o ostvarivanju rodne ravnopravnosti
  • Vrste i sadržaj podzakonskih dokumenata za primenu Zakona o rodnoj ravnopravnosti i obaveze lica zaduženog za rodnu ravnopravnost
  • Rodno osetljiv pristup u radu i upotreba rodno osetljivog jezika
  • Kaznene odredbe i nadzor nad primenom zakona 

  Na seminar pozivamo:

  Poslodavce, direktore, predstavnike pravne službe, predstavnike HR/kadrovske službe i druga lica zadužena za primenu obaveza iz Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

  – Mira Marjanović, akreditovani predavač za rodnu ravnopravnost, učesnik u izradi Zakona o rodnoj ravnopravnosti

   – Predstavnik državne uprave 

   

  Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara.

  Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara.

  Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca.

  Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene.

  Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine.

  Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima.

  Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani.

  Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.

  Kreator Klub okuplja sve one kompanije koje su više puta pohađale neke od naših edukacija, ili je jednoj edukaciji prisustvovalo više kolega istovremeno.
  U želji da se zahvalimo na ukazanom poverenju, članovima je omogućen stalni popust od 20% od redovne cene za bilo koju aktuelnu edukaciju u tekućem mesecu iz naše ponude, za bilo koji broj prijavljenih polaznika!
  Popust je trajnog karaktera i odnosi se na sve buduće edukacije, u svim predstojećim mesecima bez ograničenja.
  Svi članovi dobijaju jedinstveni kod koji mogu uneti u porudžbinu i time ostvaruju posebno obračunatu cenu željene edukacije.

  Korpa0
  There are no products in the cart!
  0