Uvođenje sistema interne kontrole kod korisnika javnih sredstava

12.000 RSD

Predavač: Snežana Batrićević

Datum: 13.04.2021. od 10:00h do 14:00h

Lokacija: Online interaktivni seminar

Nema na zalihama

*Prikazana cena je po polazniku.
**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% od redovne cene seminara

Kategorije: ,

Zakonom o budžetskom sistemu RS propisana je zakonska obaveza uvođenja internih finansijskih kontrola kod korisnika javnih sredstava.

Prilikom uvođenja interne kontrole potrebno je definisati ko je donosilac odluke o uvođenju i šta je potrebno da bi se dodatno podstakli zaposleni i rukovodioci u prepoznavanju svih benefita koja pruža interna kontrola, kao i kako bi trebalo definisati poslovne aktivnosti i ciljeve koje želite da postignete.

Na koji način se sve navedeno utvrđuje, kroz primere iz prakse na osnovu ekspertize i dugogodišnjeg iskustva, dobićete na našem online seminaru.

 

Kome je seminar namenjen?

Svim korisnicima javnih sredstava, lokalnim samoupravama, zaposlenima u javnim preduzećima i svima onima koji su zainteresovani za uvođenje sistema interne kontrole u svojim preduzećima.

Šta ćete saznati:

 • Kako da samostalno radite na procesu uvođenja i razvoja sistema finansijskog upravljanja i kontrole u svom preduzeću
 • Kako da formirate radnu grupu i motivišete zaposlene da prepoznaju benefite uvođenja internih kontrola
 • Kako da prepoznate rizike i slabosti i preduzmete konkretne radnje za njihovo ublažavanje ili otklanjanje.
 • Zakonski okvir za uvođenje internih kontrola kod korisnika javnih sredstava
 • Postupak nakon donošenja odluke o uvođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole – FUK kod korisnika javnih sredstava sa pozitivnim i negativnim primerima iz prakse
 • Motivisanje i zaposlenih i rukovodstva kod uvođenja sistema internih kontrola sa praktičnim primerom
 • Formiranje radne grupe i uloga zaposlenih u postupku uvođenja sistema internih kontrola sa praktičnim primerom
 • Struktura procedure
 • Obrasci koji prate aktivnosti uvođenja sistema internih kontrola
 • Šta treba da znamo o rizicima – definicija rizika, način identifikacije, merenje i ocena rizika
 • Usvajanje i ažuriranje procedura
Slika predavača Snežane Batrićević Slika predavača Snežane Batrićević

Diplomirani ekonomista sa postdiplomskom specijalizacijom iz oblasti finansijskog menadžmenta.

Radno iskustvo od 30 godina je stekla na vodećim finansijskim pozicijama u društvenim i privatnim firmama, od čega 14 godina na pozicijama samostalnog internog revizora ili rukovodioca interne revizije u finansijskim institucijama i institucijama javnog sektora u Republici Srbiji. Zaposlena kao ovlašćeni interni revizor u AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd

Poseduje sledeće sertifikate:

 • Ovlašćeni interni revizor, stečen kod Komore ovlašćenih revizora Srbije, gde je i član Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuiranu edukaciju internih revizora;
 • Državni revizor, stečen kod Državne revizorske institucije gde je radila u sector
  u za reviziju budžeta i budžetskih fondova, kao i načelnik interne revizije DRI;
 • Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru – stečen kod Ministarstva finansija – CJH;
 • Ekspert eksterne ocene kvaliteta interne revizije – IIA Crne Gore;
 • Risk menadžer, službenik za javne nabavke, berzansko poslovanje.

Realizovala uspešnu poslovnu saradnju sa raznim konsultantskim kućama sa temama – interna revizija u praksi i izvođenje interne revizije sa primerima i vežbama. Kao PIFC expert, angažovana je od strane projekta RELOF (reforme lokalnih finansija u Srbiji) u delu uspostavljanja efikasnog sistema finansijskog upravljanja i kontrole u opštinama, dok kao IA expert, na istom projektu učestvuje u edukaciji internih revizora u javnom sektoru – lokalna samouprava.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine. Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima. Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani. Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.

Korpa0
There are no products in the cart!
0