Usaglašavanje poslovanja sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, pripreme za inspekcijski nadzor Poverenika i sudska zaštita

24.000 RSD

Predavač : Dragan Milić , advokat
Datum: 21.12 i 22.12.2022.
Vreme: 10:00 – 14:00h

VAŽNA NAPOMENA:

Zbog velikog interesovanja za seminar mesto održavanja semianra je promenjeno i biće u

Hotelu Holiday Inn, Španskih boraca 74 Novi Beograd

 

Nema na zalihama

*Prikazana cena je po polazniku. 

**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% 

***Za članove Kreator Kluba popust od 20% za bilo koji broj prijavljenih

Nakon objavljenih Kontrolnih lista za samoprocenu rizika i kontrolu usklađenosti sa Zakonom, posle kojih se očekuje vršenje inspekcijskog nadzora, pažnja je ponovo usmerena na pravilnu primenu ZZPL, a posebno na ulogu i obaveze lica za zaštitu podataka o ličnosti (DPO):

 • Koje konkretne korake i radnje je potrebno da ostvarite da biste se usaglasili sa Zakonom?
 • Koja dokumentacija Vam je potrebna?
 • Da li na pravilan način obrađujete podatke o ličnosti i kako vršite proveru?
 • Šta su konkretna prava, obaveze i uloga lica za zaštitu podataka o ličnosti?
 • Kako se popunjava Kontrolna lista za samoprocenu rizika i kontrolu usklađenosti?
 • Šta podrazumeva redovan Inspekcijski nadzor, prekršajni nalog i izricanje kazne?
 • Na koji način se ostvaruje sudska zaštita i naknada štete?

U cilju da odgovorimo na sva aktuelna pitanja i zahteve stručnih lica za zaštitu podataka, organizujemo dvodnevnu obuku sa istaknutim stručnjakom iz oblasti zaštite podataka, advokatom Draganom Milićem, na kojoj ćete dobiti vredne informacije i otvoreno diskutovati o izazovima i poteškoćama u primeni Zakona sa kojima se susrećete u svakodnevnom radu.

KOME JE OBUKA NAMENJENA?

Pravnicima, licima za zaštitu podataka o ličnosti i svima čije firme obrađuju podatke o ličnosti na bilo koji način.

Program obuke:

21.12.2022. (10:00 – 14:00)

 • Šta je potrebno da uradite pre nego što započnete postupak usaglašavanja sa ZZPL-om
 • Postupak usaglašavanja – korak po korak
 • Razumevanje osnovnih pravnih instituta ZZPL-a
 • Određivanje pravnog osnova obrade
 • Određivanje svrhe obrade
 • Određivanje vremena trajanja obrade
 • Poverljivost podataka o ličnosti
 • Koju dokumentaciju je potrebno izraditi
 • Vođenje evidencija radnji obrade
 • Ugovorno uređivanje odnosa sa obrađivačima i zajedničkim rukovaocima

22.12.2022. (10:00 – 14:00)

 • Kada treba angažovati lice za zaštitu
 • Uloga lica za zaštitu podataka
 • Izvoz podataka u drugu državu
 • Vrste inspekcijskog nadzora
 • Pritužba povereniku i vanredni nadzor
 • Redovan inspekcijski nadzor
 • Kontrolna lista – smernica za popunjavanje
 • Prekršajni nalog i prekršajni postupak
 • Izricanje kazni
 • Ostvarivanje prava lica pred sudom
 • Naknada štete zbog povrede podataka o ličnosti
Slika predavača Dragana Milića
Diplomirao na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Beogradu – privrednopravni smer, član Advokatske komore u Beogradu od 2006. godine.

Od 2011. godine nalazi se na spisku arbitara Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena, pri Privrednoj komori Srbije, gde kao predsednik ili član arbitražnog veća učestvuje u donošenju odluka po zahtevima za preuzimanje odnosno prestanak registracije .RS internet domena.

Pruža usluge pravnog savetovanja i zastupanja pravnih i fizičkih lica naročito u oblastima autorskog prava i industrijske svojine, medijskog, internet i IT prava, uključujući zaštitu podataka ličnosti i pravno savetovanje u vezi sa implementacijom GDPR-a u poslovanje domaćih i stranih pravnih lica.

S obzirom na njegovu dugogodišnju praksu u oblasti pravnih aspekata kriptovaluta i Bitcoin-a, usvajanjem Zakona o digitalnoj imovini, nametnuo se kao kompetentan konsultant za poslove povezane sa digitalnom imovinom, i kao govornik na konferencijama i obukama u vezi sa ovom vrstom svojine.

Angažovan je od strane kompanija, finansijskih institucija, udruženja i ustanova koje se bave edukacijom na obukama Data Protection Officer-a odnosno Lica zaduženih za zaštitu podataka ličnosti čije je angažovanje potrebno i preporučeno, u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka EU (GDPR).

Autor je i priređivač mnogih publikacija među kojima su Vodič kroz autorsko pravo za onlajn medije, čiji je izdavač Asocijacija onlajn medija, a koji je podržalo i Ministarstvo kulture Republike Srbije, kao i Trendovi i sudska praksa u domenu autorskih prava u novinarstvu, u izdanju NUNS-a.

Iza sebe ima i veliki broj seminara, treninga i radionica u organizaciji različitih udruženja i asocijacija, gde je kao predavač učestvovao u edukaciji studenata, novinara, urednika i autora iz najrazličitijih profesija. Napisao je veliki broj tekstova vezano za pravne oblasti kojima se bavi, od kojih su mnogi publikovani ili preuzeti od strane medija i izdavača.

Naučni rad “Mogućnost primene blockchain tehnologije u autorskom pravu” objavljen je u prestižnoj godišnjoj publikaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu – “Intelektualna svojina i internet 2018”, prezentovanoj na istoimenoj konferenciji.

U publikaciji Instituta za uporedno pravo “Zaštita podataka o ličnosti u Srbiji”, iz 2020, objavljen je i članak “Legitimni interes kao osnov obrade podataka o ličnosti”, kao prvi tekst te vrste kod nas, koji je bacio svetlo na najfleksibilniji i najproblematičniji osnov obrade podataka – legitimni interes.

 

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara.

Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara.

Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca.

Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene.

Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine.

Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima.

Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani.

Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.

Kreator Klub okuplja sve one kompanije koje su više puta pohađale neke od naših edukacija, ili je jednoj edukaciji prisustvovalo više kolega istovremeno.
U želji da se zahvalimo na ukazanom poverenju, članovima je omogućen stalni popust od 20% od redovne cene za bilo koju aktuelnu edukaciju u tekućem mesecu iz naše ponude, za bilo koji broj prijavljenih polaznika!
Popust je trajnog karaktera i odnosi se na sve buduće edukacije, u svim predstojećim mesecima bez ograničenja.
Svi članovi dobijaju jedinstveni kod koji mogu uneti u porudžbinu i time ostvaruju posebno obračunatu cenu željene edukacije.

Korpa0
There are no products in the cart!
0