Upravljanje konfliktima u radnom okruženju

13.600 RSD

Predavač: Lidija Pejčinović, HR menadžer i psiholog

Datum: 09.03.2023. od 09:30 – 13:30

Online / Zoom 

Nema na zalihama

*Prikazana cena je po polazniku. 

**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% 

***Za članove Kreator Kluba popust od 20% za bilo koji broj prijavljenih

Konflikti kao neizbežna pojava u dinamičnim radnim sredinama i organizacijama, nisu nužno negativni i destruktivni, već mi imamo potencijal da od njih kreiramo za nas poželjne ishode.

Konflikt nastaje kada situacija eskalira do mere kada je neophodno rešavati je. Nerazrešeni konflikti deluju demotivišuće na zaposlene i uzrok su njihovog nezadovoljstva, absentizma, pa čak, ne tako retko, i odluke da kompaniju napuste.

Ukoliko menadžeri umeju da prepoznaju situacije u kojima bi do konflikta moglo doći, deluju preventivno, ili pak upravljaju konfliktima optimalno, konfliktne situacije postaju dobra prilika za rast, razvoj, pozitivnu promenu i produktivnost, kako pojedinaca tako i timova.

Za Vas organizujemo seminar, na kome ćemo Vam odgovoriti na Vaša mnogobrojna, a, između ostalog i na ova, pitanja:

  • Kako prepoznati i kako pravilno odreagovati u slučaju agresije ili pasivne agresije u radnoj sredini?
  • Kako da efikasno uspostavimo zdrave granice, poštujući druge i ceneći sebe?
  • Koji su načini za efikasno spoznavanje i pravilno artikulisanje sopstvenih i tuđih potreba?
  • Koja je uloga medijacije u konfliktu i kako upotreba iste može biti korisna za Vašu kompaniju?
  • Koje su pozitivne i negativne strane nastalog konflikta?

 

Više o konfliktima, njihovoj prirodi i načinima regulisanja, saznaćete na online seminaru uz predavanje i grupnu vežbu sa polaznicima od Lidije Pejčinović – HR menadžera i psihologa sa višegodišnjim iskustvom u vođenju timova i širokom ekspertizom u organizacionom savetovanju, proceni talenata i razvoju ljudi.

 

 Saznaćete još i: 

– Koji su najčešći načini rešavanja konflikta u organizacijama?

– Koje su tehnike rešavanja konflikta i ishodi u zavisnosti od stilova rešavanja?

– Šta je uopšte optimalni ishod konfilta i kako ga postići?

 

Funkcija konflikta i uverenja koja doprinose održavanju konflikata – negativne i pozitivne strane konflikta

Uzroci konflikta – individualni, organizacijski, komunikacijski, preduslovi, šta doprinosi održavanju konflikata,

Vrste konflikta:

–   U odnosu na učesnike konflikta, sadržaj, položaj učesnika

–   U odnosu na svrhu za učesnike

–   U odnosu na efekte

Faze konflikta (latentni, doživljeni, otvoreni, postkonflikt)

Tradicionalno vs. moderno shvatanje konflikta

Ponašanje u konfliktu: reakcije, stilovi ponašanja, eskalacije, samoregulacije, i paleta mogućih emocija tokom konflikta

Asertivno reagovanje vs. pasivno i aktivno agresivno ponašanje

Ja govor i ja poruke – kako da komuniciramo ne okrivljujući druge

Pregovaranje – strategije i taktike (smernice)

Načini za prevazilaženje i savladavanje konflikta

Autoritarne i alternativne tehnike rešavanja konflikta

Stilovi upravljanja / rešavanja konflikta – BATNA vs. WATNA

Ishodi, u zavisnosti od stila

Kompromis i poželjna komunikacija

Lidija Pejčinović je psiholog, medijator, HR-osoba i master prava. Organizacionim savetovanjem, organizacionim dizajnom i HR konsaltingom se aktivno bavi od 2014. godine. Tečno govori više evropskih jezika na kojima pruža usluge klijentima. Psihološkom savetovanju pri individualnom radu pristupa sa fokusom na REBT /racionalno-emocionalnu-bihejvioralnu terapiju/, a u radu sa grupama primenjuje sistemski pristup, što je čini odličnim sagovornikom i predavačem na temu upravljanja konfliktima. U ovom trenutku, zaposlena je na poziciji HR menadžer, u kompaniji Evennon doo, koja posluje na 2 kontinenta – u Evropi i u Americi.

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara.

Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara.

Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca.

Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene.

Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine.

Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima.

Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani.

Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.

Kreator Klub okuplja sve one kompanije koje su više puta pohađale neke od naših edukacija, ili je jednoj edukaciji prisustvovalo više kolega istovremeno.
U želji da se zahvalimo na ukazanom poverenju, članovima je omogućen stalni popust od 20% od redovne cene za bilo koju aktuelnu edukaciju u tekućem mesecu iz naše ponude, za bilo koji broj prijavljenih polaznika!
Popust je trajnog karaktera i odnosi se na sve buduće edukacije, u svim predstojećim mesecima bez ograničenja.
Svi članovi dobijaju jedinstveni kod koji mogu uneti u porudžbinu i time ostvaruju posebno obračunatu cenu željene edukacije.

Korpa0
There are no products in the cart!
0