Radionica za izradu pravnih akata za tehnički nadzor zaposlenih

13.600 RSD

Predavač: Vladimir Marinkov, advokat, nacionalni ekspert Saveta evrope i Evropskog suda za ljudska prava, predavač u oblasti zaštite prava na privatnost i podatke o ličnosti

Datum: 13.06.2023. od 10:00 – 14:00h

Lokacija: Hotel Envoy, Čika Ljubina 13 Beograd

Nema na zalihama

*Prikazana cena podrazumeva predavanje, vežbe, dodatni materijal, posluženje i sertifikat o odslušanoj obuci

**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% 

***Za članove Kreator Kluba popust od 20% za bilo koji broj prijavljenih

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na interaktivnu radionicu posvećenu izradi internih pravnih akata za korišćenje video nadzora na radnom mestu, kontrolu elektronske komunikacije zaposlenih i zaštitu podataka. Ova radionica je posebno osmišljena kako bismo Vam omogućili da steknete temeljno znanje i praktične veštine potrebne za efikasno upravljanje ovim važnim aspektima u okviru Vaše organizacije.

 

Bavićemo se sledećim ključnim temama:

 

Zakonski okvir: Proučićemo zakonske propise i regulative koji se odnose na ove oblasti, obaveze, odgovornosti i ograničenja.

Pravni aspekti i interni pravilnici: Fokusiraćemo se na izradu internih pravnih akata, kao što su pravilnik o korišćenju video nadzora na radnom mestu i pravilnik o kontroli elektronske komunikacije zaposlenih. Naučićete kako pravilno formulisati ove akte, uzimajući u obzir relevantne propise i pravila privatnosti.

Zaštita podataka: Razmotrićemo mere zaštite podataka i postupke za reagovanje na incidente u vezi sa video nadzorom i elektronskom komunikacijom. Ovo će vam omogućiti da razvijete efikasne strategije za zaštitu poverljivih informacija i privatnosti zaposlenih.

Primena u praksi: Koristeći stvarne primere i studije slučaja, omogućićemo vam da primenite stečeno znanje u konkretnim radnim situacijama. Diskusije i interaktivne vežbe će vam pomoći da bolje razumete kako pravilno primeniti pravne akte u vašoj organizaciji.

Saznaćete i:

 • Kada je nadzor dozvoljeni pod kojim uslovima, kada se snimci koriste na sudu i kako se oni tretiraju  u pogledu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, gde najčešće možete pogrešiti?
 • Kako se čuvaju podaci dobijeni tehničkim nadzorom?
 • Kako se utvrđujezloupotreba službene opreme i koji su načini zaštite?
 • Kako se ustanovljava i štiti pravo poslodavcana kontrolu komunikacije zaposlenih?
 • Da li je dopušteno ograničavanje ili ukidanje pristupa određenim web sajtovima, da li možete čitati poslovne mejloveVaših zaposlenih?
 • Da li imate pravo na ograničavanje korišćenja službenog mobilnog telefonai kako da ostvarite pravo na naknadu za prekomernu upotrebu?

 

Teme radionice:

 • Video nadzor na radnom mestu – uslovi pod kojima je dopušten, dozvoljena pokrivenost prostora
 • Kontrola komunikacije zaposlenih – privatna i poslovna komunikacija
 • Zloupotreba službene opreme od strane zaposlenog i načini zaštite za poslodavce
 • Regulisanje prava na kontrolu komunikacije zaposlenih (klauzule u ugovoru o radu, saglasnost i sl.)
 • Kontrola ulaska i izlaska iz poslovnih prostorija
 • GPS kontrola službenih vozila
 • Kontrola službenih mobilnih telefona
 • Odgovornost poslodavca za kršenje prava na privatnost zaposlenih

 

Pozivamo:

Direktore, pravnike, menadžere kadrovskih službi, HR menadžere, odgovorna lica za upravljanje podacima o ličnosti, menadžere službi obezbeđenja i sve ostalima koji su zainteresovani za dodatna znanja iz ove oblasti.

Slika predavača Vladimira Marinkova

Vladimir Marinkov

Advokat iz kancelarije Guberina-Marinkov u Beogradu.

Od 2008. godine preuzima vođenje advokatske kancelarije Guberina, najpoznatije advokatske kancelarije u oblasti krivičnog prava sa tradicijom dugom 60 godina.
Primarno se bavi krivičnim pravom, a posebno se specijalizovao i za oblast visokotehnološkog kriminala. Do sada je istupao u više od 100 predmeta iz te oblasti u kojima je ostvario značajne rezultate. Neke od dosadašnjih odbrana su dovele i do uvođenja nove sudske prakse u ovoj i dalje nerazvijenoj oblasti krivičnog prava.

Pored branilačkog angažovanja autor je više radova na temu visokotehnološkog kriminala, a pored toga se angažovao i kao predavač na tu temu u više navrata. Redovni je panelista na događajima u organizaciji Registra nacionalnog internet domena Srbije.

Takođe je i nacionalni ekspert Saveta evrope i Evropskog suda za ljudska prava, kao i predavač u oblasti zaštite prava na privatnost i podatke o ličnosti.

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara.

Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara.

Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca.

Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene.

Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine.

Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima.

Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani.

Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.

Kreator Klub okuplja sve one kompanije koje su više puta pohađale neke od naših edukacija, ili je jednoj edukaciji prisustvovalo više kolega istovremeno.
U želji da se zahvalimo na ukazanom poverenju, članovima je omogućen stalni popust od 20% od redovne cene za bilo koju aktuelnu edukaciju u tekućem mesecu iz naše ponude, za bilo koji broj prijavljenih polaznika!
Popust je trajnog karaktera i odnosi se na sve buduće edukacije, u svim predstojećim mesecima bez ograničenja.
Svi članovi dobijaju jedinstveni kod koji mogu uneti u porudžbinu i time ostvaruju posebno obračunatu cenu željene edukacije.

Korpa0
There are no products in the cart!
0