Radionica: Kako formirati i voditi idealan tim?

16.900 RSD

Predavač: Andrea Čontoš, neurobiolog, setifikovani trener intelektualnih veština

Datum: 13.06.2024. od 10:00 – 15:00h

Lokacija: Hotel Crystal, Internacionalnih brigada 9, Beograd

Kotizacija uključuje predavanje, vežbe, priručnik, posluženje u pauzama i sertifikat o pohađanju radionice.

*Prikazana cena je po polazniku. 

**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% 

***Za članove Kreator Kluba popust od 20% za bilo koji broj prijavljenih

Procenom i selekcijom adekvatnog kadra sa ciljem formiranja funkcionalnog i produktivnog tima, postizanjem jasnoće i autoriteta u komunikaciji, sticanjem samopouzdanja i pravilnim upravljanjem ljudskim resursima uz negovanje atmosfere poverenja u kolektivu, pravimo i vodimo tim koji donosi razne benefite celokupnoj organizaciji!

Pitanja na koja dajemo odgovore na seminaru:

-Kako proceniti kandidate?

-Kako pravilno selektovati ljudstvo za funkcionalan tim?

-Kako negovati različitost u timu?

-Kako uspostaviti autoritet i voditi primerom?

-Kako motivisati pojedince i podići nivo produktivnosti u timu?

-Kako komunicirati jasno i efikasno?

-Kako izgraditi poverenje u timu?

-Kako razrešiti konflikte ličnosti i podići nivo asertivnosti u timu?

 

Teme koje obrađujemo:

  • Kalibrisanje ponašanja – procena ponašajnog i komunikacijskog profila sagovornika;
  • Bihevioralna forenzika – analiza govora tela i raspoznavanje bitnih grupacija neverbalnih gestova;
  • Veština postavljanja pitanja – pravilno postavljanje pitanja i usmeravanje toka intervjua;
  • Kompatibilnost psiholoških profila – kako se različiti profili ličnosti uklapaju u dobar tim;
  • Liderske sposobnosti – principi upravljanja ljudskim resursima i metode uspostavljanja autoriteta i poverenja;
  • Lider kao mentor – definisanje liderskog stila i vođenje primerom;
  • Motivacioni programi – različiti pristupi motivaciji i podsticanje produktivnosti u timu;
  • Efektivna komunikacija – tehnike za jasnu, konciznu i razumljivu razmenu ideja i informacija;
  • Aktivno slušanje – tehnike aktivnog slušanja i upućivanja feedback-a zarad uspostavljanja razumevanja i dvosmernosti u komunikaciji;
  • Upravljanje krizama i konfliktima – veštine za razrešavanje nesporazuma i problematičnih situacija.
Andrea-Čontoš-web1

Andrea Čontoš je neurobiolog sa užim domenom izučavanja neuropsihologije i biheviorizma, sertifikovani bihevioralni forenzičar, praktikant neurolingvističkog programiranja i praktične filozofije, kao i sertifikovani trener intelektualnih veština.

Formira autorske edukacije na temu razvoja procesa razmišljanja i obrazaca ponašanja, efikasnog učenja, verbalne i neverbalne komunikacije, koje niz godina samostalno i u saradnji sa drugim institucijama organizuje i održava širom regiona. Održala je više stotina treninga i obučila više od hiljadu polaznika.

Autor je knjige “Umeće razmišljanja” i osnivač edukativnog centra “Brain factory”.

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara.

Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara.

Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca.

Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene.

Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine.

Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima.

Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani.

Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.

Kreator Klub okuplja sve one kompanije koje su više puta pohađale neke od naših edukacija, ili je jednoj edukaciji prisustvovalo više kolega istovremeno.
U želji da se zahvalimo na ukazanom poverenju, članovima je omogućen stalni popust od 20% od redovne cene za bilo koju aktuelnu edukaciju u tekućem mesecu iz naše ponude, za bilo koji broj prijavljenih polaznika!
Popust je trajnog karaktera i odnosi se na sve buduće edukacije, u svim predstojećim mesecima bez ograničenja.
Svi članovi dobijaju jedinstveni kod koji mogu uneti u porudžbinu i time ostvaruju posebno obračunatu cenu željene edukacije.
Korpa0
There are no products in the cart!
0