Predstavljanje eArhiva, prepis arhivske knjige i obaveza elektronskog arhiviranja SNIMAK

4.990 RSD

Predavači: Svetlana Jovanović, Kabinet Vlade RS i Vojkan Gligorijević, Kancelarija za IT i eUpravu

Trajanje snimka stručnog seminara: 2h 40min 

Promo cena važi za kupovinu snimka do 18. juna!

 

 

*Prikazana cena je po polazniku.

**Za drugi i svaki naredni naručeni snimak iz jedne kompanije, odobravamo 15% popusta.

 

Zakonska obaveza elektronskog arhiviranja počela je da važi od 01.januara 2024. godine, međutim ostala su mnoga nerazjašnjena pitanja u vezi sa vođenjem arhivske knjige u papirnom obliku, prenošenjem dokumentarnog materijala u elektronski oblik, pripremi elektronskih dokumenata za pouzdano čuvanje, kao i njihovo uništavanje.

Na prethodno održanom stručnom seminaru predstavnici Kancelarije za IT i eUpravu i Kabineta Vlade RS prezentovali su obaveze poslodavaca u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi, obaveze privatnog sektora iz Uredbe o elektronskom arhiviranju, i servis eArhiv za pouzdano elektronsko čuvanje dokumentarnog materijala. Takođe, razrešili smo mnoštvo nedoumica koje su se pojavile u specifičnim poslovnim situacijama za čije rešenje je bila potrebna konsultacija sa stručnjacima.

Snimak je za zaposlene u kompanijama i organizacijama kojima su potrebne informacije o arhiviranju dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivima i neophodnim koracima za adekvatnu implementaciju zakona i elektronskih servisa u svoja redovna poslovanja, državne organe i organizacije, imaoce javnih ovlašćenja, jedinice lokalne samouprave i ostale zainteresovane.

Teme seminara:

 • Obrazac arhivske knjige i liste kategorija
 • Podnošenje prepisa arhivske knjige
 • Rokovi i načini čuvanja dokumentarnog materijala
 • Evidentiranje, označavanje, klasifikovanje, datiranje
 • Postupak obaveštavanja arhiva, pribavljanja mišljenja, opšta akta
 • Elektronski dokument (punovažnost, original, kopija)
 • Priprema elektronskih dokumenata za pouzdano elektronsko čuvanje
 • Formati dokumenata koji su pogodni za dugotrajno čuvanje
 • Procedure i postupci za pouzdano elektronsko čuvanje
 • Elektronsko arhiviranje stvaraoca i imaoca pre predaje nadležnom arhivu
 • Nov softver eArhiv
 • eDelovodnik
 • Izdvajanje elektronskog dokumentarnog materijala koji se uništava
 • Izdvajanje elektronskog dokumentarnog materijala koji se trajno čuva
 • Mere zaštite softverskog rešenja u kojem se vrši elektronsko arhiviranje

 

Stručni seminari edukativnog centra Kurs Kreator NE SADRŽE promocije proizvoda i softvera za elektronsko arhiviranje. Pružamo konkretne, stručne, praktične i nedvosmislene informacije sa ciljem da Vam olakšamo rad i odgovorimo na sva pitanja.

Svetlana Jovanović, Kabinet predsednice Vlade Republike Srbije -Jedinica za implementaciju strateških projekata, elektronski servisi i razvoj e-Uprave

Vojkan Gligorijević, Kancelarija za IT i eUpravu

 

Nakon uplate po poslatoj profakturi snimak će Vam biti prosleđen u toku tog dana, u najkraćem roku. Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine. Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima. Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani. Potpisivanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve navedene uslove.

Korpa0
There are no products in the cart!
0