Kontrola elektronske komunikacije zaposlenih, zloupotrebe službene opreme i video nadzor na radnom mestu

12.000 RSD

Predavač: Vladimir Marinkov, Advokatska kancelarija Guberina – Marinkov

Datum: 24.10.2022. od 10:00h do 14:00h

Lokacija: Envoy Conference centar, ul. Gospodar Jevremova 47, Beograd

Online stream preko Zoom platforme

*Prikazana cena je po polazniku.
**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% od redovne cene seminara

***Za članove Kreator Kluba popust od 20% za bilo koji broj prijavljenih

Sistem kontrole zaposlenih putem video nadzora ili praćenje elektronske komunikacije, osetljiva su pitanja za svakog poslodavca jer povlače niz nedozvoljenih radnji od kojih su neka krivična dela.

 • Kada je nadzor dozvoljen i pod kojim uslovima, kada se snimci koriste na sudu i kako se oni tretiraju  u pogledu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, gde najčešće možete pogrešiti?
 • Koje klauzule u ugovoru o radu štite pravo poslodavca na kontrolu komunikacije zaposlenih?
 • Kako se utvrđuje zloupotreba službene opreme i koji su načini zaštite?
 • Koje klauzule u ugovoru o radu štite pravo poslodavca na kontrolu komunikacije zaposlenih?
 • Da li je dopušteno ograničavanje ili ukidanje pristupa određenim web sajtovima, da li možete čitati poslovne mejlove Vaših zaposlenih i da li na zakonit način kontrolišete mobilne telefone?

Odgovori na pitanja   –   stručno mišljenje   –   primeri dokumenata   –   sudska praksa

 

Šta ćete saznati:

 • Kako da koristite video nadzor na radnom mestu uz poštovanje zakonske regulative
 • Na koji način i u kojoj meri možete kontrolisati elektronsku komunikaciju zaposlenih bez narušavanja njihove privatnosti
 • Kako da sastavite interne akte u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Direktorima, pravnicima, menadžerima kadrovskih službi, HR menadžerima, odgovornim licima za upravljanje podacima o ličnosti, menadžerima službi obezbeđenja i svima ostalima koji su zainteresovani za dodatna znanja iz ove oblasti.

 • Video nadzor na radnom mestu – uslovi pod kojima je dopušten, dozvoljena pokrivenost prostora, korišćenje snimaka, dokazna snaga na sudu
 • Kontrola komunikacije zaposlenih – privatna i poslovna komunikacija
 • Korišćenje resursa (uređaja i mreže) poslodavca i BYOD (bring your own device) pristup radu zaposlenih, sa posebnim osvrtom na rad na daljinu (rad od kuće)
 • Zloupotreba službene opreme od strane zaposlenog i načini zaštite za poslodavce
 • Regulisanje prava na kontrolu komunikacije zaposlenih (klauzule u ugovoru o radu, saglasnost i sl.)
 • Kontrola ulaska i izlaska iz poslovnih prostorija
 • GPS kontrola službenih vozila
 • Kontrola službenih mobilnih telefona
 • Obaveza predaje prikupljenih podataka državnim organima (Agencija za zaštitu konkurencije, policija, tužilaštvo)
 • Odgovornost poslodavca za kršenje prava na privatnost zaposlenih
 • Mogućnost korišćenja prikupljenih podataka u sudskim postupcima radi zaštite prava i interesa poslodavaca
Slika predavača Vladimira Marinkova

Slika predavača Vladimira Marinkova

Advokat iz kancelarije Guberina-Marinkov u Beogradu.
Od 2008. godine preuzima vođenje advokatske kancelarije Guberina, najpoznatije advokatske kancelarije u oblasti krivičnog prava sa tradicijom dugom 60 godina.
Primarno se bavi krivičnim pravom, a posebno se specijalizovao i za oblast visokotehnološkog kriminala. Do sada je istupao u više od 100 predmeta iz te oblasti u kojima je ostvario značajne rezultate. Neke od dosadašnjih odbrana su dovele i do uvođenja nove sudske prakse u ovoj i dalje nerazvijenoj oblasti krivičnog prava.
Pored branilačkog angažovanja autor je više radova na temu visokotehnološkog kriminala, a pored toga se angažovao i kao predavač na tu temu u više navrata. Redovni je panelista na događajima u organizaciji Registra nacionalnog internet domena Srbije.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine. Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima. Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani. Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.

Kreator Klub okuplja sve one kompanije koje su više puta pohađale neke od naših edukacija, ili je jednoj edukaciji prisustvovalo više kolega istovremeno.
U želji da se zahvalimo na ukazanom poverenju, članovima je omogućen stalni popust od 20% od redovne cene za bilo koju aktuelnu edukaciju u tekućem mesecu iz naše ponude, za bilo koji broj prijavljenih polaznika!
Popust je trajnog karaktera i odnosi se na sve buduće edukacije, u svim predstojećim mesecima bez ograničenja.
Svi članovi dobijaju jedinstveni kod koji mogu uneti u porudžbinu i time ostvaruju posebno obračunatu cenu željene edukacije.

Korpa0
There are no products in the cart!
0