Izrada arhivske knjige i bezbedno uništavanje dokumentacije

12.000 RSD

Predavači: Dr Tatjana Kikić, Rukovodilac Arhive, APR
Igor Knežević, direktor kompanije Digital Archiving Solutions

Datum: 26.09.2022. od 10:00h do 14:30h

Lokacija: Online uživo

Nema na zalihama

*Prikazana cena je po polazniku.
**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% od redovne cene seminara

Po članu 9 Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti stvaralac i imalac arhivske građe i
dokumentarnog materijala dužan je da obezbedi stručno osposobljavanje i usavršavanje, kao i
proveru stručne osposobljenosti zaposlenih koji upravljaju dokumentima.

Usled i dalje velikog interesovanja i zakonskih novina, otvaramo novi termin jednodnevnog online
interaktivnog seminara na kojem ćemo odgovoriti na najčešće postavljana pitanja sa prethodno
održanih edukacija i predstaviti korak po korak izradu arhivske knjige:

• Šta sadrži Arhivska knjiga i koje podatke mora imati arhivska oznaka
• Koje su zakonske novine koje nameću nove obaveze
• Primopredaja arhivske građe
• Na koji način se upisuje dokumentarni materijal u arhivsku knjigu
• Koji je postupak donošenja Liste kategorija sa rokovima čuvanja
• Kako se bezbedno uništava dokumentacija kojoj je prošao rok čuvanja
• Na koji način se popisuje dokumentacija i šta svaki registrator mora da sadrži
• Gde se smeštaju aktivna dokumenta, a gde pasivna
• Kako se izrađuje elektronska arhivska knjiga

Na seminaru će biti prikazan praktični primer arhivske knjige u Excel formatu za brže i preciznije
arhiviranje dokumentacije u skladu sa zakonskim propisima!
Nakon održanog seminara, polaznici dobijaju prezentacije predavača i primer arhivske knjige u Excel
formatu koji mogu upotrebiti u postupku arhiviranja dokumentacije.

NA SEMINAR POZIVAMO
Zaposlene u kompanijama i organizacijama kojima su potrebne informacije o arhiviranju
dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivima i neophodnim koracima za
adekvatnu implementaciju zakona u svoja redovna poslovanja.

Teme seminara:

• Uređenje i zaštita dokumentacije stvaralaca
• Bezbedno uništavanje dokumentacije
• Način upisivanja u arhivsku knjigu
• Pravilnik o obrazcu arhivske knjige
• Primer zahteva i tabelarnog popisa za izlučivanje
• Popis dokumentacije i izrada arhivske knjige – primena zakona i primeri iz prakse
• Elektronska arhivska knjiga
• Primer Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju
• Primer za Opšti akt o korišćenju elektronskih dokumenata
• Odgovori na pitanja

Dr Tatjana Kikić, Rukovodilac Arhive, APR
Igor Knežević, direktor kompanije Digital Archiving Solutions

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine. Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima. Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani. Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.

Kreator Klub okuplja sve one kompanije koje su više puta pohađale neke od naših edukacija, ili je
jednoj edukaciji prisustvovalo više kolega istovremeno.
U želji da se zahvalimo na ukazanom poverenju, članovima je omogućen stalni popust od 20% od
redovne cene za bilo koju aktuelnu edukaciju u tekućem mesecu iz naše ponude, za bilo koji broj
prijavljenih polaznika!
Popust je trajnog karaktera i odnosi se na sve buduće edukacije, u svim predstojećim mesecima bez
ograničenja.
Svi članovi dobijaju jedinstveni kod koji mogu uneti u porudžbinu i time ostvaruju posebno
obračunatu cenu željene edukacije.

Korpa0
There are no products in the cart!
0