Radionica – sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

12.000 RSD

Predavač: Goran Lukić, Međunarodno sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca (CAMS), mentor za pripremu polaganja ACAMS ispita

Datum: 15.04.2021. od 10:00h do 14:00h

Lokacija: The Office Belgrade / Online uživo

*Prikazana cena je po polazniku.
**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% od redovne cene seminara

Šifra proizvoda: - Kategorije: ,

Obveznik Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma dužan je da imenuje stručno osposobljeno ovlaščeno lice i njegovog zamenika, što podrazumeva poznavanje zakonskih i podzakonskih akata relevantnih za ovu oblast.

Osim toga, ovlašćeno lice mora imati licencu za obavljanje ovih poslova, koju izdaje Uprava za sprečavanje pranja novca, na osnovu prethodno položenog stručnog ispita.

U jednodnevnom programu radionice obradićemo teme od značaja za ispunjavanje svih uslova za ovlašćeno lice, sa posebnim akcentom na proceni rizika – kako na nivou klijenata, tako i na nivou institucije, ukazaćemo na najbolje načine izrade procene rizika, unutrašnjih akata i zakonski obaveznih evidencija.

Kome je seminar namenjen?

Svim obveznicima i to, bankama, lizing kompanijama, osiguravajućim društvima, agentima za prenos novca, brokersko dilerskim društvima, menjačnicama, računovođama, revizorima, advokatima, agentima za promet nekretnina, javnim beležnicima, platnim institucijama, kao i onima koji se tek upoznaju sa sistemom sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, i onima koji žele da u ovoj oblasti unaprede svoja znanja.

  • Pojmovi – pojašnjenja kroz primere
  • Radnje I mere koje obveznici preduzimaju
  • Analiza rizika
  • Uputstva za procenu rizika na svim nivoima
  • Izrada evidencija i vođenje statistika
  • Licence za ovlašćeno lice i zamenika – sticanje uslova
  • Nadzor, unapređeni upitnici i dr.

Goran Lukić, Međunarodno sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca (CAMS), mentor za pripremu polaganja ACAMS ispita.

Visokokvalifikovani stručnjak sa višegodišnjim praktičnim iskustvom u oblasti sprečavanja i suzbijanja pranja novca. Međunarodno sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca (CAMS) od strane ACAMS i mentor za pripremu polaganja ACAMS ispita. Na listi eksperata OSCE i za oblast suzbijanje finansijskog kriminala i pranja novca. Sertifikovani predavač od strane OSCE i UNODC. Tokom prethodnih nekoliko godina redovni predavač na obukama iz ove oblasti namenjenim policajcima, tužiocima i sudijama u organizaciji OSCE, UNODC, CEPOL, GIZ, kao i na obukama namenjenim finansijskom sektoru u organizaciji više agencija za edukaciju. Autor većeg broja radova, priručnika i udžbenika iz oblasti finansijskog kriminala i pranja novca.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine. Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima. Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani. Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.

Korpa0
There are no products in the cart!
0