Prekršajna, krivična i građanska odgovornost zaposlenih na radu kod poslodavca

12.000 RSD

Predavači: Nenad Cvjetićanin, partner – advokatska kancelarija Cvjetićanin i partneri
Dušan Garašanin, partner – advokatska kancelarija GBD Law

Datum: 26.05.2022. 

Vreme: 10.00-14.00h

Lokacija: Envoy Conference centar, Gospodar Jevremova 47 / Online Zoom

*Prikazana cena je po polazniku.
**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% od redovne cene seminara

*Prema poslednjem godišnjem izveštaju Inspekcije rada, tokom 2021. godine poslodavcima u Srbiji su izrečene novčane kazne u iznosu od 1,76 miliona evra zbog kršenja Zakona o radu, Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i Zakona o inspekcijskom nadzoru.

  • Da li poslodavac snosi odgovornost za nastalu povredu na radu ukoliko je preduzeo sve propisane mere bezbednosti? Kako se obezbeđuju kontrole tih mera i ko ih vrši?
  • Kako se tretira povreda na radu u slučaju rada od kuće, a kako oštećenje imovine poslodavca?
  • Kakva je odgovornost za štetu koju zaposleni tokom rada pričini imovini podslodavca ili trećim licima?
  • Da li postoji razlika u odgovornosti za saobraćajne prekršaje u kojima je zaposleni upravljao službenim vozilom u službene svrhe, odnosno u privatne? Koja je procedura u slučaju krivičnog dela ugrožavanja javnog saobraćaja sa teškim telesnim povredama ili smrtnim ishodom?

S obzirom na kompleksnost teme, izdvojićemo najčešće i najzahtevnije primere iz prakse koje ćemo posebno obraditi na jednodnevnom seminaru koji organizujemo sa partnerima dve vodeće advokatske kancelarije iz oblasti radnog prava.

Pozivamo Vas na diskusiju, razmenu mišljenja, zajedničko tumačenje pravnih propisa i pronalaženje optimalnih rešenja zaštite za poslodavce.

KOME JE OBUKA NAMENJENA?
Direktorima, pravnicima, menadžerima kadrovskih službi, HR menadžerima, odgovornim licima za bezbednosti zdravlje na radu, i svima ostalima koji imaju ovakve ili slične poteškoće.

  • Građanska odgovornost za štetu koju zaposleni tokom rada pričini imovini poslodavca ili trećim licima
  • Stepeni odgovornosti: umišljaj, nehat
  • Prekršajna odgovornost (saobraćajni, kao najčešći, ali i drugi prekršaji)
  • Krivična odgovornost zaposlenih
  • Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela
  • Primeri iz prakse i interaktivni razgovor
Slika predavača Nenada Cvjeticanina

Advokat Nenad Cvjetićanin, stariji partner u advokatskoj kancelariji „Cvjetićanin i partneri“, specijalizovan je za zaštitu podataka o ličnosti, poslovanje i autorska prava i internet pravo.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i magistar je evropskog prava, a od 2009. član je Advokatske komore u Beogradu. Ima preko 10 godina pravnog iskustva. Pet godina bio je saradnik u nastavi ekonomskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.

Od 2015. godine nalazi se na spisku arbitara Komisije za rešavanje sporova u vezi sa registracijom nacionalnih internet domena pri Privrednoj komori Srbije. Autor je velikog broja komentara na zakon i stručnih tekstova objavljenih u stručnim časopisima. Bio je član radne grupe za promenu statuta grada Beograda, kao i član radne grupe za rešavanje problema sporova male vrednosti na Forumu sudija Srbije. Nenad Cvjetićanin ima veliki broj seminara, konferencija, treninga i radionica koje organizuju razne institucije, udruženja i udruženja.

Slika predavača Dušana Garašanina

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje Master prava za radno i socijalno pravo.

Višegodišnje bavljenje advokaturom usmerio je u pravcu radnog prava i privrednog prava, kao i u oblasti naplate potraživanja.

Osnivač je zajedničke advokatske kancelarije Garašanin Bandić Drobac – GBD Law, sa sedištem u Beogradu, koja je usmerena na privredno i poslovno pravo sa posebnim akcentom na radno pravo i zastupanje interesa poslodavaca u dinamičnom sistemu radnih odnosa kakav postoji kod nas.

Dugi niz godina bio je advokat saradnik u jednoj od najvećih advokatskih kancelarija u Srbiji kao član tima za naplatu potraživanja i HR. Poslednjih godina je stalni saradnik i predavač na brojnim seminarima i radionicama u oblasti radnog prava, a predstavljao je i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu na internacionalnom seminaru na temu Protection against dismissal for employees organizovanog pod pokroviteljstvom Evropske platforme za radno pravo, na Univerzitetu u Bordou u Francuskoj.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine. Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima. Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani. Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.
Korpa0
There are no products in the cart!
0