Praktična primena Zakona o arhiviranju i arhivskoj delatnosti

12.000 RSD

Predavači: Dr Tatjana Kikić, arhivski savetnik, Državni arhiv Srbije
Igor Knežević, direktor kompanije Digital Archiving Solutions

Datum: 24.03.2022. od 10:00h do 15:00h

Lokacija: Online uživo

Nema na zalihama

*Prikazana cena je po polazniku.
**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% od redovne cene seminara

30. April – zakonski rok za predaju prepisa arhivske knjige za prethodnu godinu po novom Zakonu o arhiviranju i arhivskoj delatnosti.

Usled velikog interesovanja, organizujemo jednodnevni online interaktivni seminar na kojem ćemo odgovoriti na najčešće postavljana pitanja sa prethodno održanih edukacija i predstaviti korak po korak primenu zakona u praksi:

 • Šta sadrži Arhivska knjiga i koje podatke mora imati arhivska oznaka
 • Na koji način se upisuje dokumentarni materijal u arhivsku knjigu
 • Koji je postupak donošenja Liste kategorija sa rokovima čuvanja
 • Kako se predaje arhivska građa nadležnom arhivu
 • Na koji način se popisuje dokumentacija i šta svaki registrator mora da sadrži
 • Gde se smeštaju aktivna dokumenta, a gde pasivna
 • Kako se formira elektronska pisarnica

Na seminaru će biti prikazan praktični primer arhivske knjige u Excel formatu za brže i preciznije arhiviranje dokumentacije u skladu sa zakonskim propisima.

Nakon održanog seminara, polaznici dobijaju prezentacije predavača i primer arhivske knjige u Excel formatu koji mogu upotrebiti u postupku arhiviranja dokumentacije.

NA SEMINAR POZIVAMO

Zaposlene u kompanijama i organizacijama kojima su potrebne informacije o arhiviranju dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivima i neophodnim koracima za adekvatnu implementaciju zakona u svoja redovna poslovanja.

 • Pravni okvir za uređenje i zaštitu dokumentarnog materijala i arhivske građe
 • Važeći Pravilnici i Uredbe
 • Obaveze stvaralaca dokumentarnog materijala
 • Evidencija dokumentarnog materijala
 • Kaznene odredbe
 • Obaveza donošenja opštih akata i slanje na saglasnost nadležnom arhivu
 • Popis dokumentacije i izrada arhivske knjige – primena novog zakona i primeri iz prakse
 • Elektronska pisarnica
 • Odgovori na pitanja
Dr Tatjana Kikić, arhivski savetnik, Državni arhiv Srbije
Igor Knežević, direktor kompanije Digital Archiving Solutions

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine. Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima. Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani. Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.

Korpa0
There are no products in the cart!
0