Pravni i finansijski saveti za sprečavanje poslovnih gubitaka usled kriznih dešavanja u Evropi

9.000 RSD

Predavači: Nenad Cvjetićanin, Advokat
Nenad Petrović, Finansijski konsultant

Datum: 28.03.2022. od 10:00h do 13:00h

Lokacija: Online uživo

Nema na zalihama

*Prikazana cena je po polazniku.
**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% od redovne cene seminara
Kategorije: ,

Veliki broj domaćih preduzeća koja posluju sa Rusijom, Ukrajinom i Belorusijom suočavaju se sa ozbiljnim finansijskim i pravnim problemima pokušavajući da što više umanje poslovne gubitke i pronađu najbezbolniji način za održivi nastavak poslovanja.

Šta možete da učinite, a gde su Vam ruke vezane? Gde Vas pravo štiti, kakvi su Vam ugovori?
Ukoliko ste već imali gubitke – koji su koraci, kako dalje? Ukoliko ih niste imali – da li ste ih predvideli?

Organizujemo događaj po specijalnom programu koji podrazumeva savetovanje sa advokatom i finansijskim konsultantom sa ciljem da pružimo podršku i proverene, precizne informacije svim našim preduzećima kojima je zbog trenutne situacije ovakva podrška potrebna.

Kome je seminar namenjen?

Velikim, srednjim i malim privrednim društvima iz Republike Srbije koji imaju ugovorne odnose sa privrednim subjektima iz Rusije, Belorusije i Ukrajine i njihovim finansijskim i računovodstvenim odeljenjima, advokatima, pravnicima u privredi, finansijskim konsultantima.

Pravni okvir:

 1. Krizna situacija u Ukrajini i posledice na privredni sektor u vezi sa prometom robe;
 2. Obaveza isporuke kupljene robe iz kriznih područja:
 3. Bečka konvencija i šta se može smatrati višom silom;
 4. Oslobođenja od izvršenja ugovornih obaveza;
 5. Da li je takvo oslobođenje trajno i koje su pravne posledice;
 6. Da li se može tražiti izmena ili raskid ugovora zbog izmenjenih okolnosti;
 7. Koje su pravne posledice primene tog instituta;
 8. Kako finansijske sankcije utiču na plaćanja prema Rusiji i Belorusiji;
 9. Funkcionalnost platnog prometa tokom trajanja sankcija;
 10. Praktični saveti za postupanje u kriznim vremenima u cilju sprečavanja poslovnih gubitaka

Finansijski okvir:

 1. Finansijski aspekti obuhvatanja plasmana u rizične sektore/države
 2. Mogućnost knjigovodstvenog obuhvatanja potencijalnih gubitaka
 3. Potencijalni odgovori na nastale rizike (mogućnost naplate, analiza potencijalnih koraka/odgovora na rizike, i sl.)
 4. Mogućnosti zaštite od rizika nenaplativosti plasmana u krizna područja – može li se hedžovati od takvih okolnosti i kako
 5. Risk menadžment i analiza potencijalnih strategija kao odgovor za buduće situacije
 6. Planiranje i merenje rizika (finansijsko modeliranje i uključivanje mogućih opcija u predviđanja)
 7. Mogućnosti finansiranja izvoza i zašto je to dobra opcija za rizične plasmane

 

Slika predavača Nenada Cvjeticanina

Advokat Nenad Cvjetićanin, stariji partner u advokatskoj kancelariji „Cvjetićanin i partneri“, specijalizovan je za zaštitu podataka o ličnosti, poslovanje i autorska prava i internet pravo.
Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i magistar je evropskog prava, a od 2009. član je Advokatske komore u Beogradu. Ima preko 10 godina pravnog iskustva. Pet godina bio je saradnik u nastavi ekonomskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.
Od 2015. godine nalazi se na spisku arbitara Komisije za rešavanje sporova u vezi sa registracijom nacionalnih internet domena pri Privrednoj komori Srbije. Autor je velikog broja komentara na zakon i stručnih tekstova objavljenih u stručnim časopisima. Bio je član radne grupe za promenu statuta grada Beograda, kao i član radne grupe za rešavanje problema sporova male vrednosti na Forumu sudija Srbije. Nenad Cvjetićanin ima veliki broj seminara, konferencija, treninga i radionica koje organizuju razne institucije, udruženja i udruženja.

Slika predavača Nenada Petrovića

 

 

Diplomirani ekonomista iz oblasti bankarstva, finansija i osiguranja, sa 14 godina iskustva u radu u finansijama međunarodnih i domaćih kompanija stacioniranih u Srbiji i regionu.
Finansijski direktor i investicioni menadžer u međunarodnom investicionom-equity fondu EQUET koji je poslovao u Srbiji, Crnoj Gori, Rumuniji, Bugarskoj, sa sedištem u Londonu (listiranog na Londonskoj berzi – AIM marketu)
Vlasnik i direktor konsultantske firme KMT Sistem Srbija, zadužen za kompletnu finansijsku podršku i pružanje savetodavnih usluga iz oblasti finansija domaćim holding kompanijama, preduzećima iz SME grupe (mala i srednja preduzeća), i kompanijama u regionu.
Višegodišnje iskustvo u međunarodnoj revizorskoj kući KPMG, na poslovima revizije privrednih društava, banaka i osiguravajućih kuća.
Učesnik due diligence aranžmana kao konsultant kako prodajne strane i tako i strane kupca.
Konsultant EBRD BAS programa u Srbiji (uspešno implementirano više različitih projekata iz oblasti finansijskog konsaltinga u proteklih 5 godina) – implementacija i unapređenje kompletnog finansijskog sektora u kompanijama, kreiranje procesa, procedura, dokumentacije i izveštaja za sve nivoe menadžmenta, vlasnike i ostale stejkholdere (banke, investitore, partnere, its.), kreiranje strategija rasta i razvoja u kompanijama, izrada poslovnih planova i projekcija rezultata i ostvarenja, organizacija, implementacija i praćenje ostvarenja, merenje ostvarenja, planiranje korektivnih mera, identifikacija rizika i kreiranje predloga mera za minimiziranje svih vrsta rizika, kreiranje i praćenje KPI (ključnih indikatora poslovanja i ostvarenja), itd.
Stekao sertifikat „Biznis dijagnostika“ izdat od strane EBRD.
Alumnista i demonstrator – asistent u nastavi BOŠ – Beogradske otvorene škole, odeljenje za napredne diplomske studije na modulima „Berza i berzansko poslovanje“ i „Osnovi tržišne ekonomije“.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine. Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima. Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani. Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.

Korpa0
There are no products in the cart!
0