Načini angažovanja zaposlenih – od ugovora o radu do rada van radnog odnosa i specifičnih ugovora

12.000 RSD

Predavač: Lidija Pejčinović, zaposlena na poziciji HR Menadžer, Master prava sa položenim pravosudnim i advokatskim ispitom i diplomirani psiholog

Datum: 25.11.2022. godine. od 09:30h – 13:30h

Mesto održavanja: Online stream preko Zoom platforme

Nema na zalihama

*Prikazana cena je po polazniku. 

**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% 

***Za članove Kreator Kluba popust od 20% za bilo koji broj prijavljenih

Postoje određeni način postupanja koje smo praktikovali mnogo puta, pa su nam samim tim postali bliski, kao što je npr. zaključivanje ugovora o radu ukoliko radimo u HR-u ili pravnoj službi.

Poslednjih godina pojavljuje se povećana potreba za postupanjem koje nije tako formalno kao što je to možda angažovanje po osnovu ugovora o radu, na puno radno vreme. Takođe, život je maštovitiji od zakondovca, pa samim tim donosi i neke nepredviđene okolnosti (npr. trudnoća, bolest, ili invaliditet).

Na ovom seminaru saznajte da li, ukoliko to žele obe strane, angažovanje koje biste po automatizmu tretirali kao radni odnos, možete da pretvorite u rad van radnog odnosa. Dođite da se bavimo radnopravnim aspektima, razmenjujemo iskustva i dobru poslovnu praksu.

 

Kome je seminar namenjen?

HR kolegama – HR specijalistima, HR generalistima, HR menadžerima, vlasnicima kompanija,

direktorima, tim liderima, ili operativnim menadžerima, pravnoj ili kadrovskoj službi, kao i svima

onima koji su zainteresovani za dalji razvoj i unapređivanje svojih kompanija ili sebe.

Teme seminara:

 • Kada je i da li je dozvoljeno da se ugovor o radu na određeno zaključi na period duži od 24 meseca?
 • Rad od kuće ili iz prostorija poslodavca – šta je u kom slučaju dozvoljeno, a šta ne?
 • Ugovor o delu – prednosti i nedostaci
 • Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, tj. ugovor o stručnoj praksi – kada i sa kim se može zaključiti i koji su preduslovi
 • Specifičnosti rada van radnog odnosa
 • Privremeni i povremeni poslovi
 • Dopunski rad
 • Angažovanje zaposlenih preko Agencije ili Omladinske zadruge
 • Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta
 • Odsustvo sa rada radi posebne nege deteta – preduslovi za sticanje ovog prava
 • Odsustvo sa rada radi nege druge osobe – preduslovi za sticanje ovog prava
 • Angažovanje zaposlenog sa invalidnošću, ili zdravstvenim smetnjama
 • Angažovanje maloletnih lica
 • Prava u slučaju odsustva sa rada (kako poslodavca, tako i zaposlenog)

 

Na našem interaktivnom seminaru učesnicima će biti omogućeno da steknu uvid u važeću zakonsku regulativu i sudsku praksu koja se odnosi na gorepomenuta pitanja i da data rešenja lako i bezbrižno primenjuju kada se sa njima susretnu, kao i da dobiju odgovore na pitanja koja su im sporna.

 

Lidija Pejčinović zaposlena je na poziciji HR Menadžer u okviru internacionalne kompanije, sa sedištem na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, Evennon doo.

Po zanimanju je psiholog i master prava. HR konsaltingom aktivno se bavi od 2014. godine i poseduje višegodišnje iskustvo u procesu organizacionog savetovanja, HR-a, kao i rešavanja radnopravnih nedoumica. Pored psihološkog savetovanja, uporedo se edukuje za oblast psihoterapije, kojom se trenutno bavi pod supervizijom (pravac: REBT Racionalno-emocionalna bihejvioralna terapija).

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine. Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima. Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani. Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.
Kreator Klub okuplja sve one kompanije koje su više puta pohađale neke od naših edukacija, ili je
jednoj edukaciji prisustvovalo više kolega istovremeno.
U želji da se zahvalimo na ukazanom poverenju, članovima je omogućen stalni popust od 20% od
redovne cene za bilo koju aktuelnu edukaciju u tekućem mesecu iz naše ponude, za bilo koji broj
prijavljenih polaznika!
Popust je trajnog karaktera i odnosi se na sve buduće edukacije, u svim predstojećim mesecima bez
ograničenja.
Svi članovi dobijaju jedinstveni kod koji mogu uneti u porudžbinu i time ostvaruju posebno
obračunatu cenu željene edukacije.
Korpa0
There are no products in the cart!
0