Konferencija – Zloupotreba bolovanja

19.600 RSD

Predavači: Dušan Garašanin, specijalista za radno pravo

                  Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog suda u penziji

                  Jasmina Maričić Vukotić, inspektor rada u penziji

Datum: 30.03.2023.  od 10:00 do 15:30 h

Lokacija: Hotel Moskva, Beograd

Nema na zalihama

 **Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% 

***Za članove Kreator Kluba popust od 20% za bilo koji broj prijavljenih

Iako je poslodavcima dat niz mogućnosti u borbi protiv lažnih bolovanja zaposlenih, ova vrsta zloupotrebe je i dalje u velikom broju. Ona ne samo da dovodi do umanjene produktivnosti, već ima i značajne finansijske posledice za kompaniju.

Na našoj konferenciji ćete od uglednih stručnjaka radnog prava sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti moći da čujete i diskutujete o mehanizmima kontrole bolovanja, ovlašćenjima i postupanjima inspekcije rada, dokaznim radnjama radi utvrđivanja zloupotrebe, sudskoj praksi.

Agenda konferencije:

10:00 – 10:10 Reč organizatora

10:10 – 11:20 Dušan Garašanin

11:20 – 11:40 Kafe pauza

11:40 – 12:40 Jasmina Maričić Vukotić

12:40 – 13:25 Ručak / Restoran hotela Moskva

13:25 – 14:40 Predrag Trifunović

14:40 – 15:20 Diskusija – Odgovori na pitanja učesnika

NA KONFERENCIJU POZIVAMO:

Vlasnike preduzeća, direktore, pravnu i kadrovsku službu, HR menadžere, kao i sve zainteresovane za ovu oblast radnog prava.

Program konferencije:

Advokat Dušan Garašanin, GBD Law, Specijalista za radno pravo

 • Mehanizmi kontrole bolovanja – uopšte o kontrolisanju bolovanja
 • Kontrola bolovanja u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju
 • Kontrola bolovanja u skladu sa Zakonom o radu
 • Kontrola bolovanja u skladu sa opštim aktima poslodavca
 • Najčešći problemi u praksi prilikom kontrole bolovanja
 • Ovlašćenja poslodavca da samostalno procenjuje da li je došlo do zloupotrebe bolovanja

 

Jasmina Maričić Vukotić,  Inspektor rada u penziji

 • Ovlašćenja inspekcije rada u postupku kontrole bolovanja
 • Postupanje inspekcije rada nakon donošenja rešenja o otkazu zbog učinjene zloupotrebe bolovanja po prijavi zaposlenog
 • Koji su slučajevi u kojima inspekcija rada može da odloži izvršenje rešenja o otkazu ugovora o radu koje je doneto zbog utvrđene zloupotrebe bolovanja

 

Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog suda u penziji

 • Zloupotreba bolovanja prema stanovištu sudske prakse
 • Prethodni postupak provere kod nadležnog organa kao uslov za zakonitost rešenja o otkazu ugovora o radu
 • Izbor ustanove u koju se zaposleni upućuje na proveru osnovanosti privremene sprečenosti za rad
 • Postupak otkazivanja ugovora o radu kada poslodavac utvrdi zloupotrebu bolovanja
 • Dokazne radnje u sudskom postupku radi utvrđivanja zloupotrebe bolovanja
 • Pregled sudske prakse

 

 • PANEL DISKUSIJA : Odgovori na pitanja polaznika

Učesnici: Predrag Trifunović, Jasmina Maričić Vukotić, Dušan Garašanin

*Svaki polaznik nakon održavanja dobija prezentacije koje su predavači koristili tokom konferencije.

Predrag Trifunović

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 01. januara 2010. godine.

Bio je urednik Biltena sudske prakse Vrhovnog suda Srbije. Objavio je veliki broj stručnih radova iz oblasti građanskog prava za Bilten Vrhovnog suda Srbije i Vrhovnog kasacionog suda, „Intermex“, „Glosarijum“, „Pravni život“ i dr. Bio je predavač i učesnik mnogih stručnih seminara. Od 2003. godine do 2010. godine bio je predsednik Građanskog odeljenja u Vrhovnom sudu Srbije a od 2003. godine do 2005. godine i zamenik predsednika Vrhovnog suda Srbije.

Sudija je u građanskoj materiji i predsednik je Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 2013. godine.

Od nedavno je u penziji.

Jasmina Maričić Vukotić

Diplomirani pravnik sa pravosudnim ispitom, inspektor rada   u Ministarstvu rada,  konsultant i autor mnogih  tekstova i priručnika u stručnim časopisima iz oblasti radnog prava, predavač na seminarima, po sertifikatima EK EU i SUK Republike Srbije. Radno iskustvo ima i u advokaturi i na poslovima republičkog tržišnog inspektora.

2014. godine izabrana je za predsednicu Sindikata Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije. Učesnik je  u razvoju socijalno-ekonomskog dijaloga u različitim vidovima i na različitim nivoima, konsultant u projektima socijalne zaštite kako vladinog tako i nevladinog sektora.

Od nedavno je u penziji.

Dušan Garašanin

Višegodišnje bavljenje advokaturom usmerio je u pravcu radnog prava i privrednog prava, kao i u oblasti naplate potraživanja.

Osnivač je zajedničke advokatske kancelarije Garašanin Bandić Drobac – GBD Law, sa sedištem u Beogradu, koja je usmerena na privredno i poslovno pravo sa posebnim akcentom na radno pravo i zastupanje interesa poslodavaca u dinamičnom sistemu radnih odnosa kakav postoji kod nas.

Poslednjih godina je stalni saradnik i predavač na brojnim seminarima i radionicama u oblasti radnog prava, a predstavljao je i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu na internacionalnom seminaru na temu Protection against dismissal for employees organizovanog pod pokroviteljstvom Evropske platforme za radno pravo, na Univerzitetu u Bordou u Francuskoj.

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja konferencije.

Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka konferencije.

Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na konferenciji, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca.

Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže konferenciju u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene.

Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine.

Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima.

Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani.

Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.

Kreator Klub okuplja sve one kompanije koje su više puta pohađale neke od naših edukacija, ili je jednoj edukaciji prisustvovalo više kolega istovremeno.
U želji da se zahvalimo na ukazanom poverenju, članovima je omogućen stalni popust od 20% od redovne cene za bilo koju aktuelnu edukaciju u tekućem mesecu iz naše ponude, za bilo koji broj prijavljenih polaznika!
Popust je trajnog karaktera i odnosi se na sve buduće edukacije, u svim predstojećim mesecima bez ograničenja.
Svi članovi dobijaju jedinstveni kod koji mogu uneti u porudžbinu i time ostvaruju posebno obračunatu cenu željene edukacije.

Korpa0
There are no products in the cart!
0