Digitalna bezbednost finansijskih podataka

12.000 RSD

Predavač: Luka Milinković

Datum: 14.10.2021. od 09:30h do 13:30h

Lokacija: Online Uživo

Nema na zalihama

*Prikazana cena je po polazniku.
**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% od redovne cene seminara

Prelazak na gotovo potpuno online poslovanje kompanija u protekle dve godine dovelo je do znatno povećanih bezbednosnih rizika u kojima ključnu ulogu za sprečavanje napada imaju edukovani zaposleni o svim potencijalnim pretnjama i posledicama koje mogu sprečiti.

Poverljivi finansijski podaci kompanije zahtevaju posebnu brigu i sistemsku zaštitu jer je njihova zloupotreba upravo ona koja može kompanijama naneti najveću štetu.

Zbog velikog interesovanja, organizujemo online interaktivni seminar na kome ćete saznati detaljnije o:

 • Rizicima u digitalnom bankarstvu
 • Elektronskim fakturama
 • Načinima bezbednog upravljanja finansijskim podacima
 • Zaštiti fajlova sa poverljivim podacima
 • Bezbednom korišćenju Cloud-a i deljenih foldera
 • Odbrani od socijalnog inženjeringa i phishing napada
 • Prevarama sa elektronskim fakturama, lažnim računima i krađama korisničkih naloga
 • Osnove digitalne bezbednost i zaštita poverljivih podataka
 • Digitalno bankarstvo – elektronsko i mobilno bankarstvo
 • Mobilni novčanici i mobilno plaćanje
 • Platne kartice i bezbedne transakcije
 • Elektronske fakture
 • On line prodavnice i on line transakcije
 • Bankomati (ATM) i PoS terminali
 • Kreiranje elektronskih naloga i bezbednih lozinki
 • Različiti načini autentifikacije
 • Bezbedno upravljanje finansijskim podacima
 • Zaštita fajlova sa osetljivim podacima
 • Bezbedno korišćenje cloude-a i deljenih foldera
 • Definisanje uloga i odgovornosti zaposlenih
 • Socijalni inženjering i phishing napadi
 • Zaštita ličnih i poverljivih informacija
 • Česte IT pretnje u kompanijama
 • Visoko-tehnološki kriminal – prevare sa elektronskim fakturama, lažni računi, krađa korisničkih naloga
 • Analiza IT pretnji u Srbiji i okruženju
 • Šta treba uraditi kada posumnjamo da je informaciona bezbednost ugrožena?
 • Primeri iz prakse – loše upravljanje finansijskim podacima
 • Primeri zloupotreba platnih kartica – na bankomatima, u prodavnicama, na Internetu
 • Primeri dobrog upravljanja poverljivim podacima u kompaniji

 

Seminar je namenje:

Menadžmentu kompanije, rukovodiocima i zaposlenima u službi za upravljanje kontinuitetom poslovanja, IT službi i službi za bezbednost informacionog sistema, odgovornim licima za zaštitu poslovnih informacija i upravljanje operativnim rizicima, projekt menadžerima i koordinatorima projekata, internim i eksternim revizorima, osobama zaduženim za upravljanje i kontrolu IT rizika i praćenje rizika nad eksternalizovanim IT procesima, zaposlenima koji rade na razvoju softvera, poslovnih i klijentskih aplikacija, zatim zaposlenima koji upravljaju platnim karticima i digitalnim načinima plaćanj, zaposenima u poslovnim sektorima koji hoće da povećaju nivo kontrole nad svojim IT procesima ili se bave razvojem novih usluga kroz digitalizaciju poslovanja (digitalno poslovanje, mobilne usluge itd.), kao i svima koji imaju potrebu da zaštite i sačuvaju finansijske podatke i informacije o poslovanju zbog visokog stepena odgovornosti, regulatornih zahteva i rizika u svakodnevnom poslovanju.

Slika predavača Luke Milinkovića

Slika predavača Luke Milinkovića

Luka Milinković poseduje višegodišnje iskustvo u kontroli i upravljanju IT rizicima kako kroz ulogu IT revizora, tako i kroz ulogu specijaliste za definisanje IT procesa (ITIL procesi) i implementaciju samih kontrola.

Luka je radio na različitim projektima: razvoj i implementacija kripto algoritama, protokola i metoda autentifikacije; definisanje i uspostavljanje bezbednosnih i IT procesa; definisanje metoda analize i prikupljanja podataka; implementacija GDPR; procena rizika za potrebe migracije podataka; kontrola i testiranjem BCP i DRP procesa; kreiranje i primena modela za automatsku detekciju internih/eksternih zloupotreba itd.

Luka je predavač na obukama u vezi bezbednosti informacionih sistema, socijalnog inženjeringa, upravljanja IT rizicima, sprovođenja IT revizije, definisanja i upravljanja pojedinim ITIL procesima, prevencije i detekcije prevarnih radnji, bezbednosti platnih kartica i digitalnih servisa, upravljanja BCP-em i DRP-om itd.

Luka je zaposlen na poziciji IT revizora u NLB Banci i odgovoran je za sprovođenje revizije IT procesa, informacione bezbednosti i aplikativnih kontrola. Luka je radio na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, u Komercijalnoj banci i Banca Intesa-i. Luka je predavač i autor mnogobrojnih naučnih radova objavljivanih na međunarodnim konferencijama, kao i stručnih članaka na polju IT biznisa i zaštite podataka i IT sistema. Osnovne i master studije završio je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Telekomunikacije i informacione tehnologije.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine. Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima. Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani. Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.
Korpa0
There are no products in the cart!
0