Arhiviranje – obuka za primenu propisa i elektronsko arhiviranje

13.600 RSD

Predavači: Tatjana Kikić, rukovodilac arhive APR i Igor Knežević, direktor Digital Archiving Solution

Datum: 02.06.2023. od 10:00 – 14:30 

Lokacija: Online / Zoom 

Nema na zalihama

*Prikazana cena je po polazniku. 

**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% 

***Za članove Kreator Kluba popust od 20% za bilo koji broj prijavljenih

Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti (“Službeni glasnik RS” broj 6/20), propisuje svim pravnim licima dužnost da donesu normativna akta kojima uređuju upravljanje arhivskom građom i dokumentarnim materijalom, i to:

Opšti akt o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala

Opšti akt o načinu evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata

Listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja

 

Zakonodavac je predvideo i zaprećene novčane kazne koje se kreću do iznosa od dva miliona dinara za pravna lica , odnosno do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu.

Usled i dalje velikog interesovanja, organizujemo online interaktivnu obuku na kojoj ćemo odgovoriti na najčešće postavljana pitanja sa prethodno održanih edukacija:

  • Šta sadrži Arhivska knjiga i koje podatke mora imati arhivska oznaka
  • Na koji način se upisuje dokumentarni materijal u arhivsku knjigu
  • Koji je postupak donošenja Liste kategorija sa rokovima čuvanja
  • Kako se predaje arhivska građa nadležnom arhivu
  • Na koji način se popisuje dokumentacija i šta svaki registrator mora da sadrži
  • Gde se smeštaju aktivna dokumenta, a gde pasivna
  • Kako se formira elektronska pisarnica
  • I druga pitanja koja polaznici seminara budu postavljali tokom predavanja

Na seminaru će biti prikazan praktični primer unosa podataka u arhivsku knjigu  za brže i preciznije evidentiranje arhivirane dokumentacije u skladu sa zakonskim propisima.

Nakon održanog seminara, polaznici dobijaju prezentacije predavača i primer obrasca arhivske knjige koji mogu upotrebiti u postupku arhiviranja dokumentacije.

Program obuke:

 – Pravni okvir za uređenje i zaštitu dokumentarnog materijala i arhivske građe

– Važeći Pravilnici i Uredbe    

– Obaveze stvaralaca dokumentarnog  materijala

– Evidencija dokumentarnog materijala

– Kaznene odredbe

– Obaveza donošenja opštih akata i slanje na saglasnost nadležnom arhivu

– Popis dokumentacije i izrada arhivske knjige – primena novog zakona i primeri iz prakse                  

– Elektronska pisarnica

– Odgovori na pitanja

Dr Tatjana Kikić – Rukovodilac arhive APR

Igor Knežević – Direktor u Digital Archiving Solution

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara.

Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara.

Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca.

Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene.

Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine.

Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima.

Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani.

Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.

Kreator Klub okuplja sve one kompanije koje su više puta pohađale neke od naših edukacija, ili je jednoj edukaciji prisustvovalo više kolega istovremeno.
U želji da se zahvalimo na ukazanom poverenju, članovima je omogućen stalni popust od 20% od redovne cene za bilo koju aktuelnu edukaciju u tekućem mesecu iz naše ponude, za bilo koji broj prijavljenih polaznika!
Popust je trajnog karaktera i odnosi se na sve buduće edukacije, u svim predstojećim mesecima bez ograničenja.
Svi članovi dobijaju jedinstveni kod koji mogu uneti u porudžbinu i time ostvaruju posebno obračunatu cenu željene edukacije.

Korpa0
There are no products in the cart!
0