Alati prodajnog kontrolinga

14.900 RSD

Predavač: Biljana Lazarevic, finansijski i poslovni konsultant

Datum: 28.05.2024 od 09h do 13h

Lokacija: Zoom – Online

*Prikazana cena je po polazniku.
**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% od redovne cene seminara

Jedan od većih problema sa kojim se ogroman broj preduzeća suočava jeste da su zaposleni, rukovodioci i vlasnici zauzeti postizanjem što većeg obima prodaje, operativnim problemima i likvidnošću, većeg asortimana i broja kupaca, a da pri tome malo vremena posvećuju posledicama dnevnih odluka koje kratkoročno daju rezultate, ali mogu da nanesu štetu i naprave problem sa profitabilnošću.

Prodajni kontroling se odnosi na alate koji omogućavaju preduzeću praćenje rezultata poslovanja i koji ukazuju zašto je neophodno da se kontinuirano i detaljno prati: profitabilnost po kupcu, profitabilnost po proizvodu, a ne samo ukupna profitabilnost kompanije.

 

Benefiti učešća na seminaru:

– Upoznavanje sa finansijskim i prodajanim alatima za sagledavanje i analizu profitabilnosti kupaca i proizvoda koji omogućavaju poboljšanje prodajnih rezultata i rezultata cele organizacije

– Bolje razumevanje uticaja svih aktivnosti u prodaji (modeli za praćenje ostvarenja plana prodaje, rabatna skala, dodatni popusti, plan prodajnog asortimana) na finansijski rezultat poslovanja

– Pripremu za kategorizaciju proizvoda i kupaca (rangiranje kupaca, KPI za kupce, ABC matrica za profitabilost proizvoda)

– Snažna priprema za kvalitetnije učešće u procesu poslovnog planiranja u kompaniji

– Jaka osnova za odgovornije funkcije i stvaranje preduslova za napredovanje u hijerarhiji

Teme seminara

  1. Strateško planiranje u prodaji;

– Segmentacija tržišta

– Odabir segmenta

– Targetovanje

 

  1. Operativno planiranje u prodaji;

2.1 Kalkulacija cene koštanja, kalkulacija, prodajne cene

2.2 Rang kupaca: KPI za kupce i rabat skala

 

  1. Finansijsko planiranje u prodaji;

– Plan prodaje (vrednosno, u novcu)

– Finansijska operativa (uticaj obračuna PDV, modela saradnje)

– Zakonski okviri

 

  1. Izveštavanje u prodaji;

– Plan prodaje/realizacija (po komercijalisti, po kupcu, po tržištu, po proizvodu, mesečno, kvartalno, godišnje)

– Plan zarade/realizacija (po komercijalisti, po kupcu, po tržištu, po proizvodu, mesečno, kvartalno, godišnje)

– Ispunjenje zadatih KPI

 

Slika Biljane Lazarevic

Senior consultant u konsultantskoj kući Casa Forte, takođe je na listi konsultanata Evropske banke za obnovu i razvoj za program ASB (Advice for Small Business) i internacionalni program IP (International project), realizator je nastave NAPA (Nacionalne akademije za javnu upravu) sa dugogodišnjim iskustvom u radu u privredi i bankarskom sektoru.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine. Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima. Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani. Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.

Korpa0
There are no products in the cart!
0