Primena OKR (Objectives and Key Results) metodologije u praksi

Predavač: Vedrana Božić

*Prikazana cena je po polazniku.
**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% od redovne cene seminara

Kategorija:

OKR (Objective Key Results) metodologija se primenjuje za usklađivanje različitih timova na nivou kompanije tako da svi timovi / zaposleni sinergijski rade na ispunjavanju zajedničkih ciljeva sa merljivim rezultatima. Ovu metodologiju uveliko koriste neke od najvećih svetskih kompanija: Intel, Google, Amazon, LinkedIn, Netflix i mnoge druge.

Iskusni HR menadžer i konsultant će Vas na našoj obuci upoznati sa mogućnostima primene OKR alata, kako biste lakše usaglasili i podsticali angažovanje timova i pojedinaca oko merljivih ciljeva i rezultata i pratili njihov napredak.

Gratis Excel obrasci za efikasno praćenje i merenje ciljeva i rezultata za sve učesnike obuke!

 • OKR (Objectives and Key Results) – uvodne napomene
 • Preteče i veze sa OKR-ovima (BSc, MBO, Scorecard, Annual performance appraisal and KPIs)
 • OKR-ovi i upravljanje učinkom zaposlenih – evaluacija učinka
 • Elementi i principi sistema upravljanja ciljevima i ključnim rezultatima
 • Fokus i posvećenost prioritetima
 • Usaglašenost i timski rad
 • Praćenje odgovornosti
 • Više od očekivanja – postavljanje izazovnih ciljeva i ostvarenje natprosečnih rezultata
 • Kakva kompanijska kultura podržava uspešno upravljanje učinkom pomoću OKR
 • Izazovi i rešenja u implementaciji OKR metodologije
 • Templejti za komunikaciju i praćenje
Slika predavača Vedrane BožićSlika predavača Vedrane Božić

Diplomirani profesor engleskog jezika, od početka karijere opredeljena za poslove upravljanja ljudskim resursima i po zanimanju je HR menadžer. Stekla je sertifikat u oblasti upravljanja ljudskim resursima CIPD instituta (CHRM).

Prva radna iskustva je sticala od 2003. godine u kompaniji Efes Beer Group, koja je izvršila akviziciju dve pivare u Srbiji, kasnije Efes Weifert Pivara i Efes Zaječar Pivara. U ovim kompanijama je provela više od četiri godine i prošla pripravničke programe za buduće menadžere i nekoliko svojih razvojnih faza kao i ceo ciklus upravljanja ljudskim resursima, razvijajući se od nivoa pripravnika do nivoa HR supervizora. Godine 2008. je nastavila karijeru u medijskoj kući Adria Media Serbia, kasnije Adria Media Group, gde je bila zadužena za uspostavljanje HR funkcije.

Danas radi kao HR konsultant i HR menadžer u engleskoj konsultantskoj kući – E Co. Ltd. Tokom rada specijalizovala se za uvođenje moderne funkcije ljudskih resursa po standardima međunarodnih kompanija i optimizaciju HR procesa.

Veliki deo profesionalne karijere bavi se upravljanjem promenama, uspostavljanjem korporativne kulture i programa za razvoj zaposlenih, uspostavljanju programa kontrola i ciljeva upravljanja ljudskim potencijalom u kompaniji, kao i repozicioniranjem funkcije ljudskih resursa u organizaciji.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine. Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima. Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani. Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.