Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu i nove obaveze poslodavaca

15.000 RSD

Predavači: Vera Božić Trefalt i predstavnik državne uprave

Datum: 25.05.2023. u hotelu Holiday Inn 

Vreme: od 10:00 do 14:00 časova

Nema na zalihama

 

*Prikazana cena je po polazniku. 

**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% 

***Za članove Kreator Kluba popust od 20% za bilo koji broj prijavljenih

Usvojen je novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu  (“Sl. glasnik RS”, br. 35/2023) i stupa na snagu 7. maja 2023. godine, sa propisanim brojnim novinama u vezi sa:

 • upućivanjem zaposlenog na lekarski pregled na njegov zahtev
 • troškovima lekarskih pregleda koji padaju na teret poslodavca
 • periodičnim obukama za bezbedan i zdrav rad zaposlenog koji radi na radnom mestu sa povećanim rizikom i rukovodilaca
 • preventivnim merama za visokorizične poslove
 • obavezom poslodavca da utvrdi način za izdavanje dozvole za rad prilikom izvođenja radova na visini, u dubini, u prostoru sa potencijalno eksplozivnim atmosferama, itd.
 • nivoom kompetencija stručnjaka za BZR
 • licenciranjem fizičkih lica koja obavljaju poslove BZR
 • načinom vršenja inspekcijskog nadzora
 • povećanim ovlašćenjima inspekcije rada kada je u pitanju delatnost građevinarstva
 • slučajevima kada je inspektor rada obavezan da zabrani rad na gradilištu
 • kaznenom politikom, novim maksimalnim novčanim kaznama i prekršajima zbog povreda zakona

 

Na događaj pozivamo sve zainteresovane za detaljne informacije o novom Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu kao i nove izmene i obaveze koje njegovo usvajanje podrazumeva.

 • Nove opšte i posebne obaveze poslodavaca
 • Novi uslovi rada za savetnika za bezbednost i zdravlje na radu
 • Stručni ispiti i licence
 • Dozvole za rad
 • Obuke zaposlenih
 • Lekarski pregledi zaposlenih
 • Izvođenje radova na gradilištu 
 • Ovlašćenja inspekcije rada
 • Nove kaznene odredbe

Predstavnik državne uprave

Vera Božić Trefalt, ekspert za bezbednost i zdravlje na radu

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara.

Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara.

Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca.

Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene.

Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine.

Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima.

Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani.

Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.

Kreator Klub okuplja sve one kompanije koje su više puta pohađale neke od naših edukacija, ili je jednoj edukaciji prisustvovalo više kolega istovremeno.
U želji da se zahvalimo na ukazanom poverenju, članovima je omogućen stalni popust od 20% od redovne cene za bilo koju aktuelnu edukaciju u tekućem mesecu iz naše ponude, za bilo koji broj prijavljenih polaznika!
Popust je trajnog karaktera i odnosi se na sve buduće edukacije, u svim predstojećim mesecima bez ograničenja.
Svi članovi dobijaju jedinstveni kod koji mogu uneti u porudžbinu i time ostvaruju posebno obračunatu cenu željene edukacije.

Korpa
There are no products in the cart!
0