Besplatni webinar – Zašto su Pivot tabele korisnije od klasičnih funkcija?

Predavač: Suzana Marković

Datum: 23.07.2021. od 10:00h do 12:00h

Lokacija: Online Uživo putem Zoom aplikacije

Kategorije: ,

U cilju da Vam dodatno olakšamo rad u velikim, nepreglednim tabelama, organizujemo besplatan webinar na kome ćete moći da saznate više o sledećim temama:

 • Prikaz osnovnih statističkih funkcija za sabiranje (prosečna vrednost, brojanje) stavki po jednom definisanom uslovu (SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF);
 • Prikaz naprednih statističkih funkcija za sabiranje (prosečna vrednost, brojanje) stavki po više definisanih uslova (SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS);
 • Kreiranje dinamičkog grafikona i upotreba Data Validation liste;
 • Kreiranje Pivot tabele i dashborda;
 • Pretraga podataka u velikim tabelama primenom INDEX i MATCH funkcija;

Tokom webinara se koristi jedna početna tabela iz koje se kreira nova tabela primenom statističkih funkcija, i ista takva primenom pivot tabela.

Razlika u načinu kreiranja, jednostavnosti i brzini je očigledna!

 • Prikaz osnovnih statističkih funkcija za sabiranje (prosečna vrednost, brojanje) stavki po jednom definisanom uslovu (SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF);
 • Prikaz naprednih statističkih funkcija za sabiranje (prosečna vrednost, brojanje) stavki po više definisanih uslova (SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS);
 • Kreiranje dinamičkog grafikona i upotreba Data Validation liste;
 • Kreiranje Pivot tabele i dashborda;
 • Pretraga podataka u velikim tabelama primenom INDEX i MATCH funkcija;
 •  
Slika predavača suzane marinkovićSlika predavača suzane marinković

Suzana R. Marković je diplomirani inženjer elektrotehnike i doktor elektrotehničkih nauka iz oblasti računarstva.

Dugi niz godina predavač je na brojnim kursevima iz operativnih sistema i aplikativnih programa (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access). Poslovnu saradnju ostvarila je sa firmama Coming i Forum media, kao i sa agencijom za obrazovanje “Poslovna savršenost“. Održala je brojne seminare i obuke iz oblasti primene Office programa sa posebnim akcentom na primeni Excel-a u poslovanju od početnih do naprednijih nivoa.

Stručna usavršavanja: Microsoft Certified Professional MCP i MCSE za Windows 2000 server i ECDL instruktorski sertifikat.

Oblast interesovanja: web dizajn, informacioni sistemi, baze podataka, poslovna inteligencija, mašinsko učenje. Aktivno se bavi jogom.

Zaposlena je na Beogradskoj akademiji poslovnih i umetničkih strukovnih studija i drži predmete iz oblasti računarstva i informatike.

Majka je troje dece.